We doen het samen

Bestuursrecht

Regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van beslissingen

..dat is waar bestuursrecht om draait.

Over Bestuursrecht

Het gaat over beslissingen zoals: de gemeente trekt een vergunning in of weigert een vergunning te verstrekken, legt een last onder dwangsom of een boete op.

Uitkering

Of: het UWV, de SVB en de gemeente vorderen een verstrekte uitkering terug, bijvoorbeeld wegens het niet voldoen aan de inlichtingenplicht. Denk hier aan een bijstandsuitkering, ziektewetuitkering, werkeloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en een AOW-uitkering. Nog een voorbeeld: de RDW trekt de erkenning in om voertuigen APK te mogen keuren of legt een boete op.

Bezwaar

Kortom, bestuursrecht omvat een heel breed terrein en zowel individuen, bedrijven als andere organisaties krijgen te maken met deze regels en besluiten. Als één van deze partijen hiertegen een bezwaar wilt maken, dan kunnen wij daarbij helpen.