We doen het samen

Gezondheidsrecht

De professionele relatie tussen arts en patiënt

..is waar gezondheidsrecht in de kern om draait.

Omdat die relatie er is, is er ook sprake van een behandelingsovereenkomst. Als door een arts of het ziekenhuis fouten zijn gemaakt gedurende deze behandelingsovereenkomst, kunnen wij de arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen.

Onterecht

Met fouten bedoelen we bijvoorbeeld bewezen fouten bij operatief ingrijpen, schending van de geheimhoudingsplicht door de arts of als de arts ten onrechte een behandeling heeft geweigerd. Andere voorbeelden zijn: de arts heeft geen alternatieve of veiligere behandeling aangeboden, de arts heeft verkeerde informatie verstrekt waardoor er bewezen schade is ontstaan en de arts heeft de behandelingsovereenkomst onterecht beëindigd.

Klacht

Ook bestaat in een aantal gevallen de mogelijkheid om een klacht in te dienen of aan te kloppen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zo hebben patiënten altijd recht op een vrije artsenkeuze en als de arts of het ziekenhuis een medische misser wil verbergen, dan hoort de inspectie dit te weten.

Wij helpen je graag

Onze specialisten