We doen het samen

Bouwrecht

De rechten en plichten van zowel de aannemer als die van de opdrachtgever

..liggen vast in het bouwrecht

Over Bouwrecht

Zodra beide partijen besluiten samen te werken, stellen ze een aannemingsovereenkomst op waarin ze afspraken vastleggen over de bouw van een bedrijfsgebouw of een woning. Afspraken over wat er gebouwd moet worden en aan welke technische eisen dit gebouwde moet voldoen. Of over aansprakelijkheid voor gebreken, meer- en minderwerk en de prijs. Garanties en overschrijding van de bouwtijd worden hierin ook vaak benoemd.

Aannemingsovereenkomst

Over deze afspraken ontstaan tussen de aannemer en opdrachtgever vaak discussies. Om dergelijke discussies te voorkomen, adviseren wij graag over de inhoud van deze aannemingsovereenkomst. Mocht er echter al discussie zijn, dan hebben we ervaring met het bijstaan van aannemers én opdrachtgevers. Met deze brede ervaring, kennen we beide kanten van het verhaal en weten we heel goed waar de kansen en risico’s liggen. Ons uitgangspunt bij een geschil is onderhandelen om zo tot een oplossing te komen. Maar als het nodig is, dan gaan we naar de rechtbank of naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw.