We doen het samen

Faillissementsrecht

Het 'opruimen' van schulden

..is de kern van faillissementsrecht

En dan draait het om schulden van respectievelijk ondernemers of particulieren die ze niet meer overzien en waar ze niet meer uitkomen.

schoonmaak

Als gevolg van het faillissement of WSNP worden alle bezittingen zoveel mogelijk verkocht. En de opbrengst hiervan komt bij de afwikkeling van het faillissement of WSNP ten goede aan de schuldeisers. Je zou het dus kunnen zien als een soort grote schoonmaak.

Failliet

Onze rol binnen dit rechtsgebied is enerzijds het afwikkelen van faillissementen. Zo worden we door de rechtbank regelmatig als curator benoemd en spreken we bijvoorbeeld bestuurders van failliete bv’s aan, omdat zij hun zaken niet op orde hadden. Uiteraard komt deze kennis en ervaring ons goed van pas als wij bestuurders bijstaan die door andere curatoren worden aangesproken.

Schone lei

Anderzijds worden wij in WSNP-kwesties door cliënten benaderd. Als iemand is toegelaten tot WNSP, dan is het doel een schone lei te realiseren. Maar als deze toelating tussentijds dreigt te worden beëindigd en de cliënt niet meer in aanmerking komt voor een schone lei, dan staan wij hem of haar bij in procedures bij de rechtbank of het gerechtshof. Dit doen we ook als de cliënt aan het einde van de rit van ten minste 3 jaar geen schone lei krijgt of als de schone lei dreigt te worden ontnomen nadat de WSNP met goed gevolg is doorlopen.