Persoonlijke situatie vs. belastingdruk

Estate Planning

Op welke manier kun je vermogen zo goed mogelijk overdragen aan erfgenamen

..dat is de kern van Estate Planning

Met zo goed mogelijk wordt bedoeld: met zowel oog voor een zo laag mogelijke belastingdruk als voor de persoonlijke situatie van de erflater.

Vertrouwen

Want vaak hebben wij als advocaten al een langdurige relatie met de erflater en kennen we de betrokken familie en ondernemingen, waardoor we als sparringspartner of vertrouwenspersoon kunnen fungeren. Want binnen estate planning draait het vaak om een of meer ondernemingen die ook na overlijden voortgezet moeten worden. Wie gaat dat dan doen: een van de kinderen of toch maar derden? Moet er een nieuwe structuur worden opgericht?

Belangen

Maar niet alleen bij vermogensoverdracht kunnen wij een rol spelen. Want wat moet er bijvoorbeeld gebeuren als de erflater nog in leven is en wat als die zijn of haar belangen niet kan waarnemen? Wie moet dan waarnemen, voor hoe lang en welke bevoegdheden moet de waarnemer dan krijgen? Allemaal vragen voor morgen, waarop wij het antwoord vandaag al weten. Kortom, estate planning is meer dan alleen een testament maken.