Door middel van advies proberen we dergelijke procedures te voorkomen

Fiscaal recht

De heffing en invorderingen van belastingen

..wordt met het belastingrecht geregeld.

De heffing en invordering van belastingen wordt met het belastingrecht geregeld. En met de vele wetten en regels is het een complex rechtsgebied waarbinnen we zowel ondernemers als particulieren bijstaan. Denk daarbij aan geschillen met de belastingdienst.

Procedure

Als bijvoorbeeld de belastingheffing onterecht hoog is, staan wij belastingplichtigen bij in bezwaarprocedures bij de belastingdienst of in beroepsprocedures voor de belastingrechter. En zo nodig gaan we tot aan de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie.

Een ander voorbeeld: als een belastingschuld is vastgesteld, dan komt invordering daarvan aan bod. Dat kan gebeuren vaak via verrekening, beslaglegging of openbare verkoop. Maar als uw situatie er om vraagt, remmen we de belastingdienst af door het instellen van een procedure.

Voorkomen

Maar nog liever willen wij met tijdig advies dergelijke procedures voorkomen en fiscale problemen in de kiem smoren en belastinggeschillen vroegtijdig tackelen. Iets wat we regelmatig in samenspraak met accountants en belastingadviseurs realiseren.

Wij helpen je graag

Onze specialisten