Praktische

Informatie

Tijssen & Saes advocaten en belastingkundigen, is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Verdere informatie:

  • Onze advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), en onderworpen aan het tuchtrecht van de NOVA.
  • Ons kantoor heeft een interne klachtenregeling.
  • Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Alianz voldoet aan alle eisen van de NOVA met een verzekerde som van 5.000.000 euro.
  • Op alle door ons kantoor aanvaarde opdrachten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.
  • Ons kantoor houdt zich met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens aan de geldende regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Via bijgaande link kunt u kennisnemen van ons Privacybeleid.
  • Onze website maakt gebruik van cookies, via bijgaande link kunt u kennisnemen van ons cookiebeleid.