We doen het samen

Verbintenissenrecht

De regels en wetten die zijn vastgelegd over hoe verbintenissen tot stand komen

..is vastgelegd in het verbintenissenrecht ofwel contractrecht.

Er staat ook in waaraan een geldige verbintenis moet voldoen en wat gebeurt als een verbintenis niet goed wordt nageleefd. Voorbeelden van verbintenissen zijn: een koopovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst, franchiseovereenkomst of een geldleningsovereenkomst.

Prestatie

Met het aangaan van zo’n overeenkomst zijn partijen verplicht om over en weer een prestatie aan elkaar te verrichten. Vaak ontstaan problemen wanneer één van de partijen zijn of haar verplichtingen niet nakomt of wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken binnen het contract.

Oplossingen

Om dergelijke problemen te voorkomen stellen wij contracten op waarin afspraken duidelijk zijn geformuleerd. Uiteraard controleren we ook bestaande contracten. En als partijen het contract niet naleven, kijken we of alsnog de afspraken kunnen worden nagekomen. Ook kunnen wij de benadeelde partij adviseren om zelf de overeengekomen prestatie op te schorten. Soms is het verstandig om de overeenkomst te beëindigen en kunnen wij eventuele schade verhalen op de partij die haar afspraken niet nakomt.

Wij helpen je graag

Onze specialisten

mr. J.B. (Jeroen) Gubbels