We doen het samen

Arbeidsrecht

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

..staat centraal in arbeidsrecht

Over arbeidsrecht

De redelijke verhouding tussen werkgever en werknemer staat centraal bij arbeidsrecht. En met redelijke verhouding wordt bedoeld: goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Wanneer deze verhouding wordt verstoord door een arbeidsconflict zoals een loongeschil, concurrentiebeding of geschillen over re-integratie, dan staan wij één van de partijen bij.

Ontslagprocedure

Dat bijstaan bestaat onder meer uit adviseren, want sinds 2015 heeft arbeidsrecht de grootste veranderingen sinds de Tweede Wereldoorlog ondergaan. Zo is bijvoorbeeld de ontslagprocedure veranderd en komt de gang naar de rechter steeds vaker voor. Of in geval van elkaar opvolgende tijdelijke arbeidscontracten, ontstaat er eerder dan voorheen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En nadat een werknemer heeft getekend voor beëindiging van een arbeidsovereenkomst, heeft hij of zij nog twee weken bedenktijd.

Wij helpen je graag

Onze specialisten

mr. J.B. (Jeroen) Gubbels