We doen het samen

Huurrecht

Alles omtrent het dak boven het hoofd

..van personen en ondernemingen.

Denk daarbij aan het bepalen van de huurprijs, servicekosten en het in goede staat houden van het verhuurde.

Huurcontract

In de praktijk worden afspraken hierover tussen huurder en verhuurder in huurcontracten vastgelegd. En bij het maken van deze afspraken, moet uiteraard rekening worden gehouden met de wet. Zo biedt de wet bescherming aan de huurder, iets waarvan niet zomaar kan worden afgeweken. Om er voor te zorgen dat er een deugdelijk en eenduidig huurcontract ligt, kunnen we deze opstellen of nalezen. En bij het aangaan, aanpassen of beëindigen van dit contract, kunnen we onderhandelingen voeren voor de huurder of de verhuurder.

Bijstaan

Als partijen met elkaar in conflict raken en praten niet meer helpt, dan staan we één van de partijen bij in een procedure bij de kantonrechter. Zo kunnen wij op verzoek van de huurder de verhuurder aanspreken tot verrichten van groot onderhoud en herstel van gebreken. We staan verhuurders bij als huurders hun verplichtingen niet nakomen, zoals het op tijd betalen van de huur of het hebben van een hennepkwekerij.