Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: de Hoge Raad spreekt !

In het begin van dit jaar schreef ik een artikel over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Inmiddels heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over dit onderwerp. De hoogste tijd dus voor een update.

Wat was er ook alweer aan de hand ?

Op een cruciaal punt hebben verzekeraars geprobeerd om alle macht naar zich toe te trekken. De voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vermelden namelijk vaak dat het de verzekeraar is, die eenzijdig het percentage van arbeidsongeschiktheid vaststelt. De verzekeraar bepaalt ook welke deskundigen hiervoor worden ingeschakeld. Die deskundigen komen echter uit het netwerk van de verzekeraar en zijn niet zonder meer onafhankelijk. In de praktijk blijkt dan ook dat het percentage van arbeidsongeschiktheid menigmaal te laag wordt vastgesteld. Dat heeft voor de verzekerde grote financiële gevolgen.

Hoge Raad: standpunt verzekeraar is niet bindend

Heeft de verzekerde in zo’n geval nog rechten? Volgens de Hoge Raad wel. Het standpunt van de verzekeraar is niet bindend. Een verzekerde heeft het recht om bezwaar te maken tegen het percentage dat de verzekeraar vaststelt. Daarbij kan de verzekerde zelf, op eigen kosten, een verzekeringsarts en arbeidsdeskundige inschakelen om het percentage van arbeidsongeschiktheid te laten bepalen. Indien de verzekeraar ook daarna bij zijn standpunt blijft, dan kan de verzekerde naar de rechter stappen. De rechter dient vervolgens alle rapporten te beoordelen. In de praktijk is de kans groot dat de rechter daarvoor een of meer deskundigen benoemd, die de knoop uiteindelijk doorhakken.

Een laatste tip

Het is goed om bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook een rechtsbijstandverzekering af te sluiten die dekking biedt voor geschillen met de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. De kosten van het voeren van een procedure over de arbeidsongeschiktheid, moeten dan namelijk door de rechtsbijstandverzekering worden betaald. Daarmee staat u een stuk sterker!

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling