Wat te doen met uw pensioen?

Einde opbouw pensioen eigen beheer

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) weet er (hopelijk) al van. Hij mag niet meer in de eigen BV pensioen opbouwen. Het opbouwen van pensioen in eigen beheer in de eigen BV is vele jaren lang populair geweest. Dit mede door de fiscale voordelen. Per 1 juli 2017 is een einde gekomen aan de regeling. De DGA mag niet langer in eigen beheer pensioen opbouwen. De opbouw moet voor 1 juli 2017 zijn beëindigd en dat moet schriftelijk goed zijn vastgelegd.
Vraag is dan vervolgens: wat te doen met het opgebouwde pensioen?

 

U kunt kiezen :

Na het stopzetten van de verdere opbouw staat er bij de BV een pensioenverplichting op de balans. De DGA heeft aanspraak op een pensioenrecht. Kort gezegd zijn er de volgende drie mogelijkheden.

1. Niets doen.
U kunt er voor kiezen om niets te doen. Dat betekent dat de tot 1 juli 2017 opgebouwde pensioenrechten gewoon in stand blijven. De BV dient de pensioenverplichting jaarlijks correct te waarderen en op de balans te verantwoorden. Te zijner tijd gaat u dan periodiek de pensioenuitkering krijgen. Nadeel van deze variant is dat in veel gevallen een behoorlijk waarderingsverschil bestaat tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting. Hierdoor wordt de BV beperkt om aan de DGA dividenduitkeringen te doen.

2. Afkopen.
In dit geval mag u eerst zonder fiscale consequenties de waarde van de pensioenverplichting terugbrengen naar de lagere fiscale waarde. Deze lagere waarde vormt dan de basis voor de afkoop. Over de afkoop is loonbelasting verschuldigd. Het saldo na aftrek van de loonbelasting is dan netto loon voor de DGA. Nadeel kan zijn dat die loonbelasting in 1 keer betaald moet worden. Daar moeten dan wel de middelen voor zijn. Pluspunt is dat op de afrekening een korting wordt gegeven. In 2017 is die korting 34,5%, in 2018 25% en in 2019 19,5%.

3. Omzetten in oudedagsverplichting.
Ook in dit geval mag u eerst zonder fiscale consequenties de waarde van de pensioenverplichting terugbrengen naar de lagere fiscale waarde. Deze lagere waarde vormt dan de basis voor de oudedagsverplichting. Die oudedagsverplichting mag de BV zelf afwikkelen. Uitgangspunt is dan dat het kapitaal vanaf de pensioenleeftijd in 20 jaren wordt uitgekeerd. Die uitkeringen zijn dan belast als loon.

 

Let op de voorwaarden

Hiervoor zijn eenvoudig en kort de mogelijkheden geschetst. Iedere optie kent verder nog specifieke voorwaarden en termijnen.  Het is dus verstandig dat u zich tijdig hierover laat adviseren. Gelet op de afbouw van de korting is het zelfs raadzaam om nog dit jaar uw situatie in kaart te brengen. 

 

Tot slot

Zorg er voor dat u tijdig maatregelen neemt en dat u uw keuze juridisch goed vastlegt. Vergeet daarbij ook niet de vastlegging door uw (ex)partner.  Voor een vertrouwelijk advies kunt u uiteraard terecht bij een van onze fiscaal advocaten.

 

mr. J.B. (Jeroen) Gubbels

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling