Bezint eer gij begint….

’t is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente. Iedereen kent dit grappige liedje van een verliefde jonge man, toch? Maar is het ook altijd lente tijdens de behandeling bij de tandarts? Dat blijkt lang niet altijd het geval.

Patiëntenleed

Vorige week werd bekend dat er bij tandartsen vaker iets misgaat. Met name wortelkanaalbehandelingen blijken riskant. Zo bleef er een gebroken vijl achter in een tand, waarna de patiënt 2 dagen in coma lag. Soms raakte een tandzenuw beschadigd of verdween de ontsteking niet. Zo maar enkele praktijkvoorbeelden uit een recente publicatie.

Juridische gevolgen

Een behandeling door de tandarts valt onder specifieke wet- en regelgeving. Net als van elke medicus mag van de tandarts een redelijk vakbekwaam resultaat verwacht worden. Het afbreken van een vijl is niet per se verwijtbaar, maar dit niet opmerken wel.

Als de tandarts dan een vulling op de afgebroken vijl plaatst ontstaat een enorm abces. Daarna is het “kommer en kwel” voor de patiënt, maar ook voor de tandarts. De patiënt werd 2 dagen in coma gehouden. De tandarts werd veroordeeld door het medisch tuchtcollege en moet de schade vergoeden.

Schoenmaker blijf bij je leest

Zo luidt een oud Hollands spreekwoord dat ook hier geldt. Volgens de eigen beroepsorganisatie (KNMT) moeten tandartsen kritischer kijken naar hun eigen capaciteiten. Dus alleen doen waar ze goed in zijn en patiënten doorsturen naar gespecialiseerde tandartsen voor moeilijke ingrepen. En zo hoort het ook. Niet alleen bij (tand)artsen, maar ook bij advocaten. Doe als professional alleen waar je goed in bent; we gaan immers met mensen om.

Wat kunt u zelf doen?

Vraag uw arts of advocaat gerust hoeveel ervaring hij heeft met een probleem als dat van u. En schroom niet om een doorverwijzing te vragen naar een specialist op dat terrein. Want gaat het mis, dan bent u de pineut!

Letselschade?

Gaat het om letselschade, dan heeft ons kantoor een specialistenteam voor u klaar staan. Denk bij letselschade aan verkeers- en arbeidsongevallen, medische fouten en geweldsdelicten. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Maak er gebruik van.

Erland Dohmen

Tijssen en Saes Advocaten

Wellicht ook interessant?

Huurverhoging in 2022: Hoe zit dat?

De datum waarop veel verhuurders de huurprijs van een woning verhogen, 1 juli, nadert. Maar hoeveel mag de huurprijs worden verhoogd? Vrijesectorwoning of sociale huurwoning

Misverstanden in het familierecht

Dagelijks behartigen wij de belangen van cliënten die te maken hebben met familierechtelijke geschillen, in de breedste zin van het woord. Er zijn een aantal