De Kamer voor Langlopende Letselschadezaken

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad (LSR) is met een nieuw initiatief gestart en dat is de Kamer voor Langlopende Letselschadezaken (Kamer LLZ). De Letselschade Raad heeft deze Kamer opgericht, zodat slachtoffers van letselschade een eerlijkere en snellere afhandeling van hun zaak kunnen verwachten.

Onafhankelijkheid van de Kamer
De Kamer LLZ opereert onafhankelijk. Er is geen connectie met verzekeraars, en de leden die over uw zaak oordelen worden betaald door de LSR.

Voorwaarden voorleggen van een letselschadezaak aan de Kamer
Niet iedere zaak kan worden voorgelegd aan de Kamer LLZ. Uw zaak kan worden voorgelegd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • 1. De zaak loopt langer dan twee jaar ;
  • 2. De aansprakelijkheid is reeds erkend ;
  • 3. Het betreft een zaak waar het gaat om verkeersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid of particuliere aansprakelijkheid.

Bindend advies
De Kamer LLZ geeft een bindend advies over de zaak die aan hen wordt voorgelegd. Partijen spreken dit van tevoren af. Dat betekent dat beide partijen zich moeten houden aan het advies.

Procedure en kosten
Binnen acht weken zal de zaak op zitting worden behandeld. Vier weken daarna zal het bindend advies volgen. Dat is betrekkelijk sneller dan wanneer de zaak door de civiele rechter wordt behandeld.

Belang voor letselschadepraktijk
Mijn inziens is dit een goed initiatief van de Letselschaderaad nu de Kamer LLZ binnen een redelijke termijn tot een bindend advies kan komen en er geen kosten zijn voor het slachtoffer. Hoe de Kamer LLZ in de praktijk zal gaan functioneren en welke betekenis het zal hebben voor de langlopende letselschadezaken zal afgewacht moeten worden. Ik ben in ieder geval enthousiast over dit initiatief van de Letselschade Raad.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over letselschade dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

mr. D.A.G. (Dennis) Moonen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling