De proeftijd in de arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden afgesproken. Wat houdt dit in en aan welke (wettelijke) vereisten moet deze proeftijd voldoen?

Wat houdt het in?

De proeftijd is een soort wederzijdse kennismakingsperiode. Zowel werkgever als werknemer kunnen binnen deze periode de arbeidsovereenkomst direct en zonder opgaaf van reden opzeggen. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met een opzegtermijn en de opzegverboden zijn ook niet van toepassing. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de arbeidsovereenkomst in de proeftijd ook bij ziekte van de werknemer door de werkgever kan worden beëindigd.

De proeftijd dient schriftelijk te worden vastgelegd

De proeftijd moet schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Een mondeling overeengekomen proeftijd is daarom niet geldig. Het is ook mogelijk dat in de toepasselijke cao een proeftijd is opgenomen. De proeftijd geldt dan wel, ook al is de proeftijd niet schriftelijk vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De partijen moeten dan wel aan de cao zijn gebonden.

Hoelang mag de proeftijd zijn?

Contract

Duur proeftijd

Vast contract of tijdelijk contract >2 jaar

Maximaal 2 maanden

Tijdelijk contract >6 maanden

Maximaal 1 maand *

Tijdelijk contract zonder einddatum (bijv. voor de duur van een project)

Maximaal 1 maand *

Tijdelijk contract <6 maanden

Proeftijd niet mogelijk

* In de cao kan worden afgeweken van de maximale termijn van 1 maand. Hierbij geldt tevens dat het maximum 2 maanden is.

Ongeldige proeftijd

De werkgever moet de (wettelijke) vereisten voor het proeftijdbeding strikt volgen. Indien een werkgever dit niet doet kan dit tot gevolg hebben dat sprake is van een ongeldige proeftijd. Dit is bijvoorbeeld het geval indien:

– De proeftijd niet schriftelijk is overeengekomen;

– De proeftijd langer is dan is toegestaan volgens de wet of cao;

– De proeftijd voor werkgever en werknemer niet even lang is;

– De arbeidsovereenkomst van de werknemer wordt verlengd. Dan kan niet nogmaals een proeftijd worden overeengekomen. De werkgever mag alleen een nieuwe proeftijd afspreken als hij  andere eisen aan de functie van de werknemer stelt;

– Sprake is van opvolgend werkgeverschap. Indien de werknemer bijvoorbeeld eerst bij de werkgever werkzaam is via een uitzendbureau en de werkgever vervolgens een arbeidsovereenkomst aan de werknemer aanbiedt, dan mag in deze arbeidsovereenkomst geen proeftijd worden opgenomen. De werkgever mag alleen een nieuwe proeftijd afspreken als hij andere eisen aan de functie van de werknemer stelt.

Is de proeftijd ongeldig? Dan kan de werkgever de werknemer niet ontslaan tijdens deze periode. Wordt de werknemer toch ontslagen tijdens een ongeldige proeftijd? Dan kan de werknemer naar de rechter. Let op: hiervoor geldt een termijn van maximaal twee maanden.

Vragen?

Heeft u als werkgever een arbeidsrechtelijke vraag? Of heeft u juist als werknemer een arbeidsrechtelijk geschil met uw werkgever? Neem dan contact met ons op.

mr. S.I.J. (Simone) van Hees

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling