De relatie tussen een croissant en belastingheffing

U zult ongetwijfeld denken: wat is nu de relatie tussen een croissant en belastingheffing? Dat zal ik uitleggen.

Allereerst de croissant. Toen ik nadacht over het onderwerp voor dit artikel zag ik op de kalender dat 30 januari croissantdag is. Van croissant naar Frankrijk is in gedachten slechts een kleine stap. De stap van Frankrijk naar Napoleon is vervolgens ook zo gezet. En met Frankrijk en Napoleon kom je vervolgens  bij de grondleggers van een structurele, landelijke belastingheffing in Nederland.

De Fransen kregen in 1795 de macht in Nederland en hebben onder andere een nieuwe grondwet en een centraal belastingstelsel ingevoerd. Dat wordt gezien als de voorloper van ons huidige belastingstelsel. En dat is de relatie tussen de croissant en de belastingheffing.

Enige historische kennis van het belastingstelsel is wel aardig, maar anno 2019 niet voldoende om fiscaal op de been te blijven. Ik kan u gelukkig mededelen dat de belastingkundigen van ons kantoor uitstekend op de hoogte zijn van de actuele belastingwetgeving. En dat komt goed van pas bijvoorbeeld bij bezwaarprocedures, bij beroep bij de rechtbank of bij de begeleiding van een fiscaal onderzoek. En als dan de fiscale kwestie goed is doorlopen, dan smaakt die croissant uiteraard ook een stuk beter.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Jeroen Gubbels

Tijssen en Saes Advocaten en Belastingkundigen

Wellicht ook interessant?

Huurverhoging in 2022: Hoe zit dat?

De datum waarop veel verhuurders de huurprijs van een woning verhogen, 1 juli, nadert. Maar hoeveel mag de huurprijs worden verhoogd? Vrijesectorwoning of sociale huurwoning

Misverstanden in het familierecht

Dagelijks behartigen wij de belangen van cliënten die te maken hebben met familierechtelijke geschillen, in de breedste zin van het woord. Er zijn een aantal