De zieke werknemer: een lastig vraagstuk

De laatste tijd krijg ik veel vragen over zieke werknemers. Bij werkgevers en werknemers bestaat hierover kennelijk veel onduidelijkheid. Toch is kennis van rechten en plichten bij ziekte onmisbaar.

In dit korte stukje kan ik u hier natuurlijk niet alles over vertellen. Maar een aantal hoofdregels wil ik toch onder uw aandacht brengen.

  • Zo geldt voor zieke werknemers een ontslagverbod; zij mogen niet worden ontslagen.
  • De werkgever moet gedurende maximaal 2 jaren het loon doorbetalen van de zieke werknemer. Bij flexibele arbeidscontracten, zoals een min-maxcontract of een nulurencontract, kan de loondoorbetaling bij ziekte anders geregeld zijn.
  • De zieke werknemer moet ten minste 70% van zijn loon ontvangen. In de arbeidsovereenkomst of CAO is vaak een hoger percentage opgenomen.
  • Als een werknemer ziek wordt moeten de werkgever en de werknemer samen  werken aan de re-integratie van de werknemer.
  • Voor de re-integratie geldt een stappenplan dat aangeeft wanneer bepaalde acties moeten worden ondernomen.
  • De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol in de re-integratie.
  • De werkgever mag niet bij de werknemer informeren naar de aard van de ziekte en de bedrijfsarts mag die informatie ook niet aan de werkgever verstrekken.
  • Als de werkgever of de werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan kan een deskundigenoordeel bij het UWV worden gevraagd.
  • Als een werknemer bijna 2 jaren ziek is, wordt bekeken of deze in aanmerking komt voor een WIA-uitkering van het UWV. Het UWV toetst dan of de werkgever zich aan zijn verplichtingen heeft gehouden. Zo niet, dan kan de werkgever verplicht worden het loon nog maximaal een jaar langer door te betalen.

De rechten en plichten van de werkgever en de zieke werknemer vormen in de praktijk een lastig vraagstuk. Kleine fouten kunnen daarbij grote gevolgen hebben en passend juridisch advies is daarom onmisbaar. Daarvoor bent u bij mij aan het juiste adres.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling