Een gedraging van uw arts leidt tot schade of enig ander nadeel; volgt u de klachtenprocedure of een gerechtelijke procedure?

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in werking getreden. In deze wet worden kwaliteitseisen aan zorgaanbieders gesteld (bijvoorbeeld aan ziekenhuizen). Deze wet heeft het mogelijk gemaakt voor u als patiënt om schriftelijk een klacht in te dienen over een gedraging in het kader van de zorgverlening. Deze klacht kan door u zelf ingediend worden of door een door u aangestelde vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een jurist of advocaat op het gebied van de letselschade of het gezondheidsrecht).

Zodra de klacht is ingediend moet de zorgaanbieder binnen 6 weken oordelen over de klacht. De zorgaanbieder kan dit oordeel maximaal 4 weken uitstellen. De behandeling van die klacht moet erop gericht zijn een bevredigende oplossing te bereiken voor zowel de klager als de zorgaanbieder. Bent u niet tevreden met de afhandeling van de klacht dan ontstaat er een geschil tussen u en de zorgaanbieder.

Hoe lost u dat geschil op?
Door de komst van deze wet is het vrij eenvoudig om een geschil binnen korte termijn voor te leggen aan een daarvoor bedoelde instantie. Een zorgaanbieder is namelijk verplicht aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. U kunt het geschil met de zorgaanbieder voorleggen aan de geschilleninstantie, waarna zij binnen 6 maanden zullen oordelen over dit geschil. De geschilleninstantie is daarbij bevoegd om een bindend advies uit te brengen en om een maximale schadevergoeding toe te kennen van € 25.000,-.

Klachtenprocedure of gerechtelijke procedure?
Indien uw schade niet boven de € 25.000,- uit zal komen dan is de klachtenprocedure een goed alternatief tegenover de gerechtelijke procedure. Naast de klachtenprocedure bestaat er namelijk ook de mogelijkheid om een zorgaanbieder of een individuele hulpverlener aansprakelijk te stellen voor uw schade. Medische aansprakelijkheid blijft echter in veel gevallen een lastig vraagstuk en aansprakelijkheid wordt vaak niet direct erkend. Er zullen dan medisch adviseurs en wellicht onafhankelijke expertiseurs aan te pas moeten komen voordat de aansprakelijkheid kan worden erkend. Wordt de aansprakelijkheid niet erkend dan zal er geprocedeerd moeten worden. Dit kost duidelijk meer tijd dan de klachtenprocedure, maar wel nodig indien er belangen groter dan € 25.000,- op het spel staan.

Vrijblijvend gesprek
Komt uw schade niet boven de € 25.000,- uit dan kunt u dus het beste kiezen voor een klachtenprocedure. Dit is uiteraard wel afhankelijk van de omstandigheden per geval. Binnen ons kantoor hebben wij specialisten op het gebied van letselschade en gezondheidsrecht die u altijd in een vrijblijvend gesprek verdere uitleg kunnen geven.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling