Geen arbeidsgeschil na arbeidsongeval, wel schadevergoeding!

Voor veel mensen is het bezwaarlijk om na een arbeidsongeval de werkgever aansprakelijk te stellen, ook als ze niet meer terug kunnen keren in hun oude functie of bij hun oude werkgever. Werknemers willen immers liever geen geschil met hun werkgever. Het voorbeeld van Jasper laat zien hoe belangrijk het is om de werkgever tóch aansprakelijk te stellen.

 

Schade en aansprakelijkheid

Jasper krijgt een ongeval op zijn werk en knapt zo goed mogelijk thuis op. Nadat hij zich weer beter heeft gemeld, blijkt dat Jasper zijn werk minder goed kan uitvoeren dan voor het ongeval. Jasper heeft aan het arbeidsongeval beperkingen over gehouden, waarvan niet duidelijk is of deze op termijn nog verbeteren. Jasper werkt inmiddels 10 jaar bij zijn werkgever, wil zijn baas niet in de problemen brengen, maar wil ook niet zijn baan verliezen vanwege zijn (huidige) beperkingen. Het is immers onduidelijk of de klachten die hij nu ervaart in de toekomst verminderen of juist toenemen. Mochten de klachten toenemen, dan zou dat uiteindelijk kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid en verlies van inkomen.

 

Verzekeringskwestie

Veel werkgevers hebben een verzekering afgesloten voor arbeidsongevallen. De verzekering neemt in dat geval de schaderegeling over. De relatie tussen de werknemer en de werkgever komt dan niet in gevaar wanneer de werknemer zijn werkgever aansprakelijk stelt.

 

Verzekering ontbreekt

Mocht de werkgever geen verzekering voor dergelijke situaties hebben afgesloten, dan is het de vraag of dat de werkgever dat wel had moeten doen. Dit moet beoordeeld worden door naar de omstandigheden van het geval te kijken. Stel dat de werknemer geregeld moet deelnemen aan het verkeer, dan is het raadzaam dat de werkgever een verzekering voor de werknemer afsluit. Ook indien de werknemer zelf schuld heeft aan het ongeval. Heeft de werkgever dergelijke verzekering niet afgesloten, dat is hij er aan gehouden de schade te vergoeden waarop een dergelijke verzekering aanspraak zou hebben gegeven.

 

Vrijblijvend gesprek

Binnen onze letselschadepraktijk werken meerdere letselschadespecialisten samen, waardoor we dit soort zaken voor u kunnen behandelen. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

mr. D.A.G. (Dennis) Moonen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling