Haastige spoed is soms goed

Iedereen kent de uitdrukking: “Haastige spoed is zelden goed” en dat klopt in het dagelijks leven ook wel. Maar juristen denken beroepsmatig soms anders dan niet- juristen. Soms kan te lang wachten alvorens actie te ondernemen nadelig uitpakken. Hieronder leg ik dat graag uit.

 

Klachtplicht

Stel dat u schade lijdt door de tekortkoming van een ander. Dan mag u een vordering tot schadevergoeding instellen tegen die ander. Maar hoe lang hebt u de tijd om dat te doen? Die vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord.

 

Binnen bekwame tijd

In de wet is bepaald, dat u die vordering binnen bekwame tijd moet instellen nadat u de tekortkoming had kunnen kennen. En wat wordt nou precies bedoeld met: binnen bekwame tijd? Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. Achterliggende gedachte is dat degene die zich tegen de vordering moet verweren door te lang tijdsverloop in een nadeliger bewijspositie terecht komt. Te lang wachten met het instellen van een schadeclaim kan er dus toe leiden dat u daardoor achter het net vist! Uw claim wordt dan niet meer behandeld. En de valkuil is dat niemand van te voren weet wanneer de rechter vindt dat het te laat is.

 

Voorbeeld 1

Familie De Winter laat door schilder Witjes hun huis verven. Na een jaar klaagt de familie De Winter erover dat het schilderwerk van slechte kwaliteit was. Schilder Witjes vindt dat de familie De Winter te laat komt met die klacht. Hoe zal de rechter beslissen? Grote kans dat de claim van de familie De Winter niet meer in behandeling wordt genomen.

 

Voorbeeld 2

Schilder witjes is ZZP-er en huurt zijn bevriende kennis Dirk in als schilder om voor hem te werken. Op locatie zakt Dirk door een ladder die rot zou zijn. Dirk heeft letsel maar hij aarzelt om zijn bevriende kennis aansprakelijk te stellen. Als Dirk na anderhalf jaar nog geen cent schadevergoeding heeft ontvangen stapt hij toch maar naar de rechter. Krijgt Dirk zijn schade nog vergoed? Dat is onzeker geworden door het tijdsverloop.

 

Moraal van het verhaal

Te lang wachten met het instellen van een vordering kan fataal zijn. En niemand weet wanneer het te lang is geweest.

 

Onthoud daarom steeds: bie problemen neet lang hellen, maar Tijssen en Saes bellen!

 

mr.  E.H.J.M. (Erland) Dohmen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling