Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst: waar moet u op letten?

De personeelskrapte op de arbeidsmarkt is momenteel ontzettend groot. Werkgevers willen hun werknemers graag behouden. Mocht een werknemer toch besluiten het dienstverband te beëindigen, dan wil een werkgever in sommige gevallen voorkomen dat de werknemer de kennis en goodwill die hij/zij tijdens het dienstverband heeft opgebouwd kan benutten door bij een concurrent van de werkgever te gaan werken of door zelf een concurrerend bedrijf op te zetten. Het opnemen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst kan dan mogelijk uitkomst bieden. Het opstellen en naleven van een concurrentiebeding gaat in de praktijk niet altijd goed. Daarom enkele aandachtspunten ten aanzien van het concurrentiebeding.

Schriftelijk

Allereerst is het van belang dat het concurrentiebeding schriftelijk moet worden overeengekomen. Een mondeling overeengekomen concurrentiebeding is niet geldig. Een werkgever doet er dus goed aan om het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Daarbij is het ook belangrijk dat deze arbeidsovereenkomst wordt ondertekend.

Meerderjarig

Een concurrentiebeding kan enkel worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Is de werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst minderjarig, dan geldt het concurrentiebeding voor de medewerker niet. Ook wanneer deze werknemer op meerderjarige leeftijd uit dienst treedt is deze medewerker niet aan het concurrentiebeding gebonden.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is slechts toegestaan als bij het beding een schriftelijke motivering is opgenomen. Uit die motivering moet blijken dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Duidelijke formulering

Het concurrentiebeding moet voldoende duidelijk zijn. Het is raadzaam om te benoemen welke specifieke bedrijven of welke werkzaamheden onder het concurrentiebeding vallen. In bepaalde gevallen is het verstandig een geografische beperking op te nemen (denk hierbij aan: ‘’binnen een straal van 50 kilometer rondom Roermond’’). Daarnaast kan ook de geldigheidsduur van het concurrentiebeding in het beding worden opgenomen. Als uitgangspunt geldt een looptijd van ten hoogste één (en in sommige gevallen twee) jaar.

Vernietiging van het concurrentiebeding

Een werknemer die van mening is dat hij/zij niet gebonden is aan een concurrentiebeding kan naar de rechter stappen. De rechter kan een concurrentiebeding om verschillende redenen geheel of gedeeltelijk vernietigen. Dit kan bijvoorbeeld indien:

De werknemer door het te beschermen belang van de werkgever in verhouding onredelijk wordt benadeeld. De rechter kan er in dat geval voor kiezen het concurrentiebeding volledig te vernietigen maar kan er ook voor kiezen de duur, het geografisch gebied waar de werknemer niet werkzaam mag zijn of de bedongen boete te beperken ;

Het concurrentiebeding opgenomen in een contract voor bepaalde tijd niet meer noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

 

Dit zijn slecht enkele aandachtspunten. Indien u als werkgever of als werknemer vragen heeft over het concurrentiebeding kunt u bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Mw. mr. S.I.J. (Simone) van Hees

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling