Aan welke regels moet een advocaat zich eigenlijk houden?

Indien een persoon zich tot een advocaat wendt, wilt hij/zij graag weten wat zijn/haar rechten en plichten zijn. Waar men vaak niet bij stilstaat is dat een advocaat in zijn/haar hoedanigheid van advocaat ook is gebonden aan allerlei wetten en regelgeving. Vanaf het moment dat een advocaat is beëdigd, is hij/zij gebonden aan gedragsrecht. Belangrijk is met name dat een advocaat zich te allen tijde dient te laten leiden door de vijf kernwaarden: onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid, integriteit en vertrouwelijkheid, maar wat betekent dat eigenlijk?

Onafhankelijkheid

Onafhankelijkheid houdt in dat een advocaat de zaak met voldoende afstand benadert, en daarbij onbevangen en onbevooroordeeld is. Persoonlijke belangen van een advocaat mogen geen rol spelen bij de behandeling van de zaak. In relatie met een cliënt betekent dit dat een advocaat niet zomaar alles doet wat de cliënt van hem of haar vraagt. Indien een verzoek van een cliënt volgens de deskundigheid van een advocaat niet kan of in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van een ander, zal de advocaat tegen zijn/haar cliënt ‘nee’ moeten zeggen. Niet alle cliënten zijn zich hiervan bewust.

Partijdigheid

Bij partijdigheid zult u zich waarschijnlijk het een en ander kunnen voorstellen. Partijdigheid betekent dat de belangen van de cliënt centraal staan. Een advocaat mag niet optreden voor anderen belangen die niet samengaan met de belangen van zijn/haar cliënt. Wat u waarschijnlijk niet weet, is dat er ook grenzen zitten aan de partijdigheid. Een advocaat dient namelijk ook oog te hebben voor de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij en anderen.

Deskundigheid

Vereist is dat een advocaat de juiste kennis en vaardigheden heeft om de belangen van zijn of haar cliënt te behartigen. Dit betekent dat alle advocaten hun kennis en vaardigheden bijhouden d.m.v. jaarlijkse bijscholing. Een advocaat mag geen rechtsbijstand verlenen op rechtsgebieden waar hij/zij niet voldoende kennis over heeft. Dit betekent bijvoorbeeld dat aan advocaat die uitsluitend familierechtzaken behandeld niet zomaar privacy-rechtszaken mag gaan behandelen.

Integriteit

Integer wil zeggen dat de advocaat boven de zaak staat, hij belangenverstrengeling tegen gaat en zich kan verantwoorden voor zijn keuzes, gegeven zijn rol binnen de rechtsorde. Een ander belangrijk punt is ook de financiële integriteit. Zo moet een advocaat bijvoorbeeld waakzaam zijn ten aanzien van betalingen met uit criminele activiteiten verkregen gelden.

Vertrouwelijkheid

Tot slot de vertrouwelijkheid. De rol van vertrouwenspersoon ligt aan de basis van de relatie tussen advocaat en cliënt. Een cliënt moet alle informatie met zijn/haar advocaat kunnen delen, zodat een advocaat alle mogelijke risico’s in een zaak grondig kan onderzoeken, zodat weloverwogen een beslissing kan worden gemaakt over de aanpak van een zaak. De geheimhoudingsplicht speelt hierbij een sleutelrol.

Concluderend

Het gedragsrecht is veelomvattend, en bevat nog veel meer dan uitsluitend de kernwaarden. De kernwaarden zijn ten alle tijden leidend voor een advocaat. De advocaten bij Tijssen & Saes Advocaten en Belastingkundigen houden zich aan deze kernwaarden, zodat wordt gegarandeerd dat uw belangen op een adequate wijze worden behartigd.

Mw. mr. K.C.M. (Stultiens)

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling