Keren of doorgaan, wat is wijsheid?

Jaap is net teruggekeerd van zijn vakantie in Italië. Ondanks de fraaie omstandigheden daar, is Jaap niet geheel tot rust gekomen. Jaap heeft namelijk gehoord dat de Belastingdienst buitenlands vermogen harder gaat aanpakken. Het plan is om de zogenoemde fiscale inkeerregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Daar komt bij dat de kans dat belastingplichtigen met buitenlands vermogen tegen de lamp lopen, almaar groter wordt. De Belastingdienst krijgt tegenwoordig van steeds meer landen informatie over buitenlandse tegoeden.

Situatie bij Jaap
Jaap heeft jarenlang inkomsten uit zijn onderneming afgeroomd. Deze inkomsten zijn bij de Belastingdienst niet aangegeven en het geld staat uit het zicht van de Belastingdienst op een bankrekening in Zwitserland, momenteel ongeveer € 90.000,-. Jaap heeft over het inkomen geen belasting betaald. Ook betaalt Jaap niet jaarlijks de inkomstenbelasting over het vermogen. Tot nu toe heeft Jaap zich ongeveer € 30.000,- belasting ‘bespaard’.
Jaap maakt zich toch steeds meer zorgen en vraagt zich af wat de gevolgen voor hem kunnen zijn. Hij besluit advies te vragen aan een fiscaal advocaat. Zulk een advocaat is namelijk gespecialiseerd in fiscale zaken en de advocaat moet de kwestie van Jaap vertrouwelijk houden. Jaap kan daar dus veilig zijn kwestie bespreekbaar maken.

Belastingheffing en boete
De fiscaal advocaat legt Jaap uit dat hij het risico loopt dat de Belastingdienst de gelden ontdekt en navorderingsaanslagen zal opleggen. In dat geval dient Jaap alsnog de verschuldigde belasting van € 30.000,- te betalen, plus nog daarover te berekenen rente. Bovendien wordt Jaap met een boete bestraft voor het opzettelijk verzwijgen van de gelden. Voor de verzwegen inkomsten kan een boete worden opgelegd van 100% van de verschuldigde belasting. Voor het verzwegen vermogen kan de boete zelfs oplopen tot 300%.

Inkeerregeling
Jaap heeft echter ook de mogelijkheid om niet te wachten op ontdekking, maar om zelf de Belastingdienst te informeren. Jaap maakt dan gebruik van de zogeheten inkeerregeling. Dit houdt in dat Jaap alsnog vrijwillig melding maakt van de gelden en alle relevante informatie verstrekt. Belastingheffing en rente is Jaap dan evengoed verschuldigd. De maximale boetes zijn met deze regeling echter een stuk lager. De boete voor de verzwegen inkomsten bedraagt dan maximaal 60%. De boete voor het verzwegen vermogen bedraagt dan maximaal 120%.

Voorbeeld
In onderstaande tabel is een eenvoudige berekening (zonder rente) opgenomen van de mogelijke heffingen voor Jaap. Het verschil tussen beide mogelijkheden bedraagt € 26.000,–.

STANDAARD REGELING
Belasting op inkomen: € 20.000
Belasting op vermogen: € 10.000
Boete op inkomen: € 20.000
Boete op vermogen: € 30.000
Totale navordering: € 80.000

INKEERREGELING
Belasting op inkomen: € 20.000
Belasting op vermogen: € 10.000
Boete op inkomen: € 12.000
Boete op vermogen: € 12.000
Totale navordering: € 54.000

Herkenning
Als u zich in meer of mindere mate herkent in de situatie van Jaap, dan is het aan te raden om op korte termijn de zaken op een rijtje te zetten. Onderneem in ieder geval tijdig voor 1 januari 2018 actie. Voor een vertrouwelijk advies kunt u uiteraard terecht bij een van onze fiscaal advocaten.

Telefoon: 0475 – 33 51 15 Email: jgubbels@tsadvo.nl

 

 

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling