Letsel op de werkvloer

Hans werkt al jarenlang als dakdekker bij hetzelfde bedrijf. Hij is goed in zijn werk, een echte vakman en werkt heel precies. Die laatste eigenschap komt hem ook in zijn vrije tijd goed van pas: Hans speelt op hoog niveau handboogschieten. Op een dag gaat het echter goed mis op de bouwplaats. Terwijl Hans een nagel in een plank slaat, breekt deze af en komt terecht in zijn oog. Als gevolg daarvan, loopt hij zeer ernstig oogletsel op, en raakt hij mogelijk blind aan zijn linkeroog. Hans kan daardoor misschien nooit meer zijn werk als dakdekker uitvoeren.

Aansprakelijkheid werkgever?

De wet bepaalt dat, wanneer een werknemer schade lijdt tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden, de werkgever daarvoor aansprakelijk is. De werkgever is verplicht om veiligheidsmaatregelen te treffen om het werk zo veilig mogelijk te maken. De werkgever dient te voldoen aan een heel scala van geschreven maar ook ongeschreven zorgvuldigheids- c.q. veiligheidseisen. Wilt de werkgever aan aansprakelijkheid ontkomen, dan kan dat maar op twee manieren.

Twee escapes voor werkgever

De werkgever zal moeten bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Maar de eisen die aan de zorgplicht van de werkgever worden gesteld, zijn niet mals. De lat ligt wat dat betreft heel hoog voor de werkgever. De tweede mogelijkheid voor de werkgever om aan aansprakelijkheid te ontsnappen, is door te bewijzen dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld, en dat daardoor de schade is ontstaan. Maar dat is voor de werkgever vrijwel onmogelijk om te bewijzen. In de praktijk komt dit argument dan ook bijna niet voor. De werkgever probeert soms wel om de schuld op het bordje van de werknemer te leggen, door te stellen dat de werknemer onvoorzichtig is geweest, maar die vlieger gaat dus niet op.

Aansprakelijkheid en volledige schadevergoeding voor Hans

De kans is dus ook groot, dat de werkgever aansprakelijkheid erkent voor het ongeval van Hans. Dat betekent, dat Hans recht heeft op volledige vergoeding van zijn schade. En de schade van Hans is groot: onder andere medische kosten, verlies aan verdienvermogen, huishoudelijke hulp, aanpassingen in huis of auto en smartengeld.

Ook vergoeding kosten advocaat

Maar tot de schade van Hans behoren ook mijn buitengerechtelijke kosten als letselschadeadvocaat. Als aansprakelijkheid is erkend, betaalt de verzekeraar van de werkgever mijn kosten, en hoeft Hans dus niets aan mij te betalen.

Vrijblijvend intakegesprek

Heeft u schade opgelopen tijdens uw werk, doe uzelf dan niet tekort, en neem altijd vrijblijvend contact met ons op voor een gratis intakegesprek. Ook tijdens de vakantieperiode staat een letselschadeteam voor u klaar.  

R.M.T.A. (Rianne) Saes

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling