Letselschade zelf betalen of op een ander te verhalen?

Ook landelijk werd er in de afgelopen weken op geattendeerd.
U als letselschade-slachtoffers weet vaak niet dat u uw schade op derden kunt verhalen. Er is gewoon te weinig besef dat een andere partij voor uw schade aansprakelijk is. Hoe zit het ook alweer? In principe draagt een ieder zijn eigen schade maar ……

 

 Vaak is een ander aansprakelijk
De werkgever draagt bij arbeidsongevallen vrijwel altijd de schade van zijn werknemers. Dit geldt ook bij ongevallen tijdens woon-werkverkeer. De gemeente moet als beheerder van de openbare ruimte er zorg voor dragen dat wegen, fietspaden  en stoepen in orde zijn. Komt u ten val door slecht onderhoud, dan is de gemeente aan te spreken voor de schade. De autobestuurder die een fietser of voetganger aanrijdt heeft de schade geheel of voor een belangrijk deel (50-100%) te dragen, zelfs als de fietser of voetganger schuld aan het ongeval heeft. Bij kinderen onder de veertien jaar heeft de automobilist de schade bij een verkeersongeval zelfs behoudens overmacht voor 100% te dragen. Ook ten opzichte van de inzittenden is de bestuurder aansprakelijk voor de letselschade en vaak is daarvoor een aparte verzekering (schadeverzekering inzittenden) gesloten.Het ziekenhuis moet opkomen voor de schade door fouten in de geneeskundige behandeling ook als die door artsen of verplegers zijn gemaakt. Ook bij een ongeval thuis is de veroorzaker door het slachtoffer aan te spreken voor de schade. Ook als kinderen de schade veroorzaken zijn zijzelf of hun ouders aansprakelijk voor de schade.

 

 Verzekering 
Werkgevers, gemeenten, autobezitters, ziekenhuizen, maar ook particulieren zijn vaak voor de aangerichte letselschade verzekerd.  U behoeft dus geen schroom te hebben de veroorzaker van letselschade aan te spreken.  Niet de veroorzaker zelf maar diens verzekeraar moet de schade betalen.

 

 Is de schade snel vergoed?
Helaas vaak niet. Verzekeraars zijn niet scheutig met het vergoeden van schades. Vanwege de hevige concurrentie kunnen zij de premies slechts beperkt verhogen en dus proberen zij de hoogten van de schades beperkt te houden. U hebt als letselschade-slachtoffer evenwel recht op volledige schadevergoeding. Deze tegenstelling vraagt om goede belangenbehartiging en wij als letselschadeadvocaten kunnen en willen u daarbij helpen.   

 

Kosten?
De kosten van uw letselschadeadvocaat moeten worden betaald door de verzekeraar. Onze rechtsbijstand kost u dus niets. Roep bij letselschade dus altijd hulp in van een letselschadeadvocaat. Het letselschadeteam van Tijssen & Saes advocaten wil u graag van dienst zijn. Kom voor een gratis oriënterend gesprek!

 

mr. M.F.J.J.M. (Marcel) Tijssen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling