Letselschadevergoeding uitgezonderd voor Vermogensinkomstenbijtelling

Goed nieuws voor letselschadeslachtoffers

Er is goed nieuws voor letselschadeslachtoffers. Het goede nieuws is dat de letselschadevergoeding niet langer meetelt voor de vermogensinkomstenbijtelling(VIB) in box 3.

En dat is belangrijk voor de vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrages in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Doordat de letselschade-uitkeringen worden uitgezonderd in de VIB komen de eigen bijdrages in het kader van de Wlz en Wmo voor slachtoffers vanaf nu lager te liggen. Daardoor wordt het voor deze mensen makkelijker om effectief een beroep op deze voorzieningen te doen. En dat is goed nieuws.  

Het iteratie-effect

Onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingezien dat het meetellen van de letselschadevergoeding voor de VIB onrechtvaardig is en tot maatschappelijk ongewenste situaties leidt.

Immers, als de schadevergoeding als vermogen wordt aangemerkt, dan leidt dat tot een hogere eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. Maar die hogere eigen bijdrage is een onderdeel van de schade die door de verzekeraar vergoed moet worden. Dat leidt dan weer tot een hogere schade-uitkering, die weer leidt tot een hogere eigen bijdrage. Immers, doordat de eigen bijdrage dan weer stijgt, stijgt het schadebedrag weer en dat leidt weer tot een hogere vergoeding en dat leidt dan vervolgens weer tot een nog hogere eigen bijdrage, enzovoort! Dit kan net zo lang doorwerken totdat uiteindelijk de maximale eigen bijdrage is bereikt. Met een geleerd woord heet dit verschijnsel het iteratie-effect.

Iets nieuws onder de zon?

Neen, want vóór 2013 gold immers ook een vrijstelling voor de VIB voor letselschadeslachtoffers. We zijn dus in dat opzicht, gelukkig zeg ik erbij, terug naar af!

Nog meer goed nieuws

Binnenkort wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd over andere knelpunten die ontstaan zijn door de invoering van de Wlz en de Wmo. Ik volg deze en alle andere ontwikkelingen op het gebied van letselschade voor u op de voet en praat u bij zodra dat kan.

 

mr. E.H.J.M. (Erland) Dohmen 

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling