Mag een verzekeraar eisen stellen aan de persoon van uw contra-expert ?

Wat is er aan de hand ? Sinds kort kunt u bij enkele verzekeraars niet meer vrij uw contra-expert kiezen. De verzekeraars accepteren op grond van hun polisvoorwaarden alleen nog maar contra-experts die bij het NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts) staan ingeschreven. Een groot deel van de contra-experts in Nederland is echter geen lid van het NIVRE.

De rol van een contra-expert

Bij een schade zal de verzekeraar een eigen expert inschakelen om de hoogte van de schade te laten vaststellen. Op grond van de polisvoorwaarden mag een verzekerde een contra-expert inschakelen. De contra-expert stelt namens u de hoogte van de schade bindend vast, samen met de expert van de verzekeraar. De contra-expert heeft dus een cruciale rol voor de verzekerde.

Procedure namens consumentenorganisatie

Het is maar zeer de vraag of de NIVRE-eis juridisch wel door de beugel kan. Namens een organisatie die opkomt voor de belangen van verzekerden in Nederland, heb ik daarom een procedure opgestart bij het Gerechtshof Den Haag om de polisvoorwaarden op dit punt door de rechters te laten toetsen. Daarbij is op de eerste plaats betoogd dat de voorwaarde in strijd is met een wetsartikel uit het verzekeringsrecht (voor de liefhebber: artikel 7:959 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Daarnaast is bepleit dat de NIVRE-eis onredelijk bezwarend is voor een consument.

Wat te doen als verzekerde?

Met de procedure bij het Gerechtshof zal er op niet al te lange termijn duidelijkheid komen voor alle verzekerden in Nederland waarbij de NIVRE-eis in de polisvoorwaarden staat opgenomen. Het Gerechtshof kan namelijk bepalen dat de verzekeraar geen beroep meer mag doen op de NIVRE-eis. Gebruikt uw verzekeraar de NIVRE-eis tegen u en uw contra-expert? Neem dan contact met mij op voor raad en daad!

Wellicht ook interessant?

Huurverhoging in 2022: Hoe zit dat?

De datum waarop veel verhuurders de huurprijs van een woning verhogen, 1 juli, nadert. Maar hoeveel mag de huurprijs worden verhoogd? Vrijesectorwoning of sociale huurwoning

Misverstanden in het familierecht

Dagelijks behartigen wij de belangen van cliënten die te maken hebben met familierechtelijke geschillen, in de breedste zin van het woord. Er zijn een aantal