Vorkheftruck in het verkeer?

Het grootste feest van Limburg loopt inmiddels weer tegen het einde aan. Als u nog niet helemaal hersteld bent van carnaval wil ik u adviseren om werken nog even uit te stellen totdat u volledig ‘wakker’ bent. Waarom? Dat zal ik u uitleggen.

Ongeval in het magazijn

Recent kwam ik in een zaak de volgende casus tegen, waarin ik Jan als voorbeeld zal gebruiken. Jan is in het magazijn aan het werk. Een collega van Jan rijdt achteruit op zijn vorkheftruck door het magazijn, maar is nog niet helemaal ‘wakker’. Jan hoort de vorkheftruck niet aankomen, omdat het waarschuwingsgeluid bij achteruitrijden ontbreekt. De collega rijdt Jan aan met een verbrijzelde voet tot gevolg.

Zorgplicht werkgever

Het is dan gebruikelijk om de werkgever aansprakelijk te stellen op grond van schending van zijn zorgplicht. In het geval van Jan gaat het om een gebrek aan de vorkheftruck. De werkgever heeft zijn zorgplicht daardoor geschonden en is aansprakelijk  voor de letselschade van Jan.

Andere aansprakelijkheidsgrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie, hierna: het Hof, heeft een opmerkelijke uitspraak gedaan. Het Hof werd de vraag gesteld of er bij een ongeval met een vorkheftruck ook sprake kon zijn van aansprakelijkheid op grond van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen, hierna: WAM.

Het Hof overwoog dat uit de WAM volgt dat er allereerst sprake moet zijn van ‘deelneming aan het verkeer’. Het Hof oordeelde dat onder ‘deelneming aan het verkeer’ dient te worden verstaan: ‘elk gebruik van een voertuig dat overeenstemt met de gebruikelijke functie ervan’. Wat betekent dat nu voor Jan?

Betekenis uitspraak van het HvJ-EU

Voorgaande uitspraak van het Hof houdt in dat als een vorkheftruck wordt gebruikt voor de normale dagelijkse werkzaamheden dat er sprake is van ‘deelneming aan het verkeer’. In het geval van Jan is daarmee voldaan aan het vereiste van de WAM en kan naast de werkgever ook de WAM verzekeraar van de vorkheftruck aansprakelijk worden gesteld.

Dit is een belangrijke uitspraak voor letselschade slachtoffers nu aansprakelijkheid op grond van de WAM vaak eenvoudiger te bewerkstelligen is dan op grond van schending van de zorgplicht door de werkgever.

Mocht u aanvullende informatie wensen dan staan wij altijd open voor een vrijblijvend gesprek.

mr. D.A.G. (Dennis) Moonen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling