Nieuws over transitievergoeding bij slapend dienstverband

Kort geleden schreef ik een artikel over de transitievergoeding bij een slapend dienstverband. Lees dit HIER terug. Daarover bestaat inmiddels nóg een beetje meer duidelijkheid.

Op 26 februari jl. is de Regeling compensatie transitievergoeding in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling treedt in werking op 01 april 2020 en bevat nadere spelregels over hoe een werkgever een betaalde transitievergoeding ter vergoeding kan indienen bij het UWV.

Dat is meteen één van de belangrijkste regels: vergoeding vindt pas plaats als de transitievergoeding is betaald. Minstens zo belangrijk is de regel dat de vergoedingsaanvraag binnen 6 maanden na betaling van de transitievergoeding moet zijn ingediend.

In de wet was al bepaald dat de werkgever het UWV kan vragen transitievergoedingen te compenseren die vanaf 01 juli 2015 zijn betaald. Praktisch gezien kunnen deze aanvragen dus vanaf 1 april 2020 bij het UWV worden ingediend. Als vergoedingen tussen 01 juli 2015 en 01 april 2020 zijn betaald, dan moet het UWV vóór 01 oktober 2020 worden gevraagd deze te vergoeden. Gebeurt dit niet op tijd, dan wordt de aanvraag afgewezen.

De transitievergoeding kan in termijnen worden betaald door de werkgever. De vergoedingsaanvraag moet dan binnen 6 maanden na betaling van de laatste termijn bij het UWV zijn ingediend. De beslistermijn voor het UWV bedraagt 6 maanden.

De beslissing van het UWV is een beschikking in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dat betekent dat deze wet bepaalt wat in de aanvraag moet worden vermeld. Van belang is ook dat de relevante stukken bij de aanvraag worden gevoegd. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u in bezwaar en later eventueel in (hoger) beroep gaan.

Ik verwacht overigens dat werkgevers geen transitievergoeding bij een slapend dienstverband betalen, totdat de regeling in werking is getreden. Nog even wachten dus!

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling