Mediation in Letselschade

Een veel gehoorde klacht in letselschadezaken is dat het vaak zo lang duurt voordat er een oplossing komt. In zijn algemeenheid geldt, dat een letselschadezaak inderdaad niet meteen morgen klaar is. Maar het spookbeeld dat zo’n zaak tot in de lengte van jaren voortsleept hoeft niet bewaarheid te worden.

 

Nog geen medische eindsituatie

Als een letselschadezaak langer dan 2 jaar loopt gaan we met de verzekeraar bekijken waarom de zaak nog niet is opgelost. Daar kunnen hele goede redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat we nog niet weten hoe het medisch met het slachtoffer gaat aflopen. Welke klachten houdt hij/zij eraan over en kan hij/zij nog ( aangepast) werk doen?

 

Mediation in Letselschade

Maar als de ( medische) eindsituatie van het slachtoffer nu wel duidelijk is, maar de verzekeraar van de aansprakelijke partij wil de schade niet volledig vergoeden, bijvoorbeeld omdat de verzekeraar niet bewezen vindt dat alle klachten en beperkingen voortvloeien uit het ongeval, wat dan? Dan hebben wij in onze juridische gereedschapskist een aantal middelen tot onze beschikking om dat probleem te doorbreken.Een daarvan is de mediation. Wat houdt dat in? Bij mediation, of bemiddeling,wordt een mediator ingeschakeld die niet onpartijdig, maar juist “tweepartijdig” is. De mediator laat beide partijen vanuit hun eigen perspectief de goede en zwakke kanten van hun standpunt zien. Een mediationsessie duurt meestal een volledige dag en bestaat uit bepaalde onderdelen. Nadat eerst de ruimte is gegeven om opgekropte emoties een plekje te geven wordt samen overleg gevoerd. Daarna spreekt de mediator met de verzekeraar apart en daarna met het slachtoffer met advocaat erbij apart over een oplossing.

 

Ervaringen met mediation

Onderzoek naar ervaringen met mediation bij letselschade laat zien, dat er in 90% van de gevallen binnen 16 contacturen een totaakoplossing voor het letselschadeprobleem is bereikt.

Toch wonderlijk om te zien, dat binnen zo’n kort tijdsbestek een kwestie wordt opgelost die daaraan voorfgaand enkele jaren heeft geduurd.

 

Rechtsbijstand bij mediation

Als mediation deel uitmaakt van het schaderegelingstraject, dan kan ik u als erkend LSA advocaat bijstaan in een mediationtraject. Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van mediation bij een traag verlopende letselschaderegeling en hebt u nog geen belangenbehartiger? Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. Heeft u wel al een belangenbehartiger en komt u er met hem of haar niet uit?

Bespreek de mogelijkheid om een second opinion aan te vragen.

 

mr. E.H.J.M. (Erland) Dohmen

 

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling