Met een kort geding naar een snelle oplossing!

Gerechtelijke procedures duren vaak lang. Soms doen zich echter situaties voor waarin niet zo lang op een beslissing van de rechter kan worden gewacht. Een kort geding kan dan uitkomst bieden.

Stel: u bent werknemer en zonder geldige reden betaalt uw werkgever uw salaris plotseling niet meer. Of: uw huurder is zonder toestemming bezig met een grootscheepse verbouwing van het gehuurde en brengt daarbij grote schade toe. En:  u heeft uw woning verkocht, maar de koper werkt vervolgens niet mee aan levering van de woning.

In al deze gevallen is het belangrijk dat uw zaak op korte termijn door een rechter wordt behandeld. Dat kan door het starten van een kort geding. Dat is een procedure die in de regel leidt tot een beslissing van de rechter binnen 4 tot 6 weken. In uitzonderlijke gevallen kan zelfs binnen enkele dagen worden beslist.

Het kort geding verschilt van de gewone procedure, die bodemprocedure wordt genoemd.

Zo wordt er in kort geding geen definitieve, maar een voorlopige uitspraak door de rechter gedaan. Verder moet u een spoedeisend belang hebben en een beslissing in een bodemprocedure niet kunnen afwachten. Doordat het kort geding kort duurt, is er geen ruimte voor tijdrovende getuigenverhoren of deskundigenonderzoek.

In kort geding wordt vaak nakoming van een bepaalde verplichting gevraagd. Denk aan nakoming van de verplichting van de werkgever om salaris aan de werknemer te betalen. Of nakoming van de verplichting van de koper om de woning af te nemen.  Ook kan een verbod worden gevraagd, bijvoorbeeld in het voorbeeld van de grootschalige verbouwing door een huurder. Als stok achter de deur wordt dan  gevraagd om een dwangsom. Die moet de tegenpartij voldoen als hij het vonnis niet naleeft.

Het kort geding blijkt in de praktijk vaak een geschikt middel voor een oplossing van uw probleem. Heeft u een geschil dat dringend om een oplossing vraagt, neem dan contact met mij op!

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling