Misverstanden in het familierecht

Dagelijks behartigen wij de belangen van cliënten die te maken hebben met familierechtelijke geschillen, in de breedste zin van het woord. Er zijn een aantal uitspraken die wij regelmatig horen, maar die niet juist zijn. Daarom zet ik voor u enkele misverstanden op een rij.

Een kind mag zelf kiezen waar hij/zij wil wonen vanaf 12 jaar.’

Een kind van 12 jaar mag niet zelf kiezen bij welke ouder hij/zij wil wonen. Voordat een kind meerderjarig is, kunnen slechts gezaghebbende ouders deze keuze voor het kind maken. Indien ouders van mening verschillen over de hoofdverblijfplaats van een kind, en een van de ouders een gerechtelijke procedure is gestart, is het mogelijk dat een kind van 12 jaar of ouder zijn mening kenbaar maakt bij de rechter. De rechter zal bij zijn beslissing rekening houden met de mening van het kind. De keuze blijft echter aan de rechter. Dit betekent dat de rechter ook een beslissing kan nemen die afwijkt van de mening van het kind.

Mijn ex-echtgenote heeft een nieuwe partner. Dit betekent dat ik geen partneralimentatie meer hoef te betalen.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt indien de ex-echtgenote opnieuw is gehuwd, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander, ‘als het ware gehuwd’. De laatstgenoemde situatie zorgt regelmatig voor discussie. Of er sprake is van samenleven met een ander, ‘als het ware gehuwd’, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Zodra mijn kind achttien jaar is geworden, hoef ik geen kinderalimentatie meer te betalen.’

Vanaf achttien jaar is een kind meerderjarig. Dit betekent echter niet dat de kinderalimentatie vanaf dat moment stopt. Ouders zijn namelijk onderhoudsplichtig totdat het kind de 21 jarige leeftijd heeft bereikt. De alimentatieverplichting zou slechts kunnen vervallen indien het kind financieel zelfstandig is. Belangrijk is om te vermelden dat de alimentatie direct naar het kind overgemaakt dient te worden, zodra hij/zij achttien jaar is geworden.

Heeft u meer vragen, of wilt u graag weten wat wij voor u kunnen betekenen? Het team personen- en familierecht staat voor u klaar!

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling