Huurverhoging in 2022: Hoe zit dat?

De datum waarop veel verhuurders de huurprijs van een woning verhogen, 1 juli, nadert. Maar hoeveel mag de huurprijs worden verhoogd?

Vrijesectorwoning of sociale huurwoning

Bij de verhoging van de huurprijs van een sociale huurwoning gelden andere regels dan bij de verhoging van een vrijesectorwoning. Daarom is het allereerst van belang om te weten of een woning een sociale huurwoning of een vrijesectorwoning is.

Sociale huurwoning

Er is sprake van een sociale huurwoning als de kale huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst niet hoger is dan de huurliberalisatiegrens van dat jaar. De huurliberalisatiegrens wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De huurliberalisatiegrens voor het jaar 2022 bedraagt € 763,47. Twijfelt u of sprake is van een sociale huurwoning of vrijesectorwoning? Dit kunt u controleren op de website van de Rijksoverheid. De woning zal, als de woning een sociale huurwoning is omdat de kale huurprijs bij aanvang niet hoger is dan de huurliberalisatiegrens, altijd een sociale huurwoning blijven. Dit blijft ook zo als de huurprijs na huurverhoging boven de huurliberalisatiegrens uitkomt.

Een onzelfstandige woonruimte, zoals een (studenten)kamer, is altijd een sociale huurwoning, ongeacht de huurprijs.

Vrijesectorwoning

Een woning is een vrijesectorwoning als de kale huur bij aanvang van de huurovereenkomst hoger is dan de liberalisatiegrens van dat jaar.

Huurprijsverhoging sociale huurwoningen 2022

Voor sociale huurwoningen geldt dat de verhuurder tot en met 30 juni 2022 de huurprijs niet mag verhogen. Vanaf 1 juli 2022 mogen de huurprijzen van sociale huurwoningen met maximaal 2,3% worden verhoogd.

Hierop zijn drie uitzonderingen:

  1. Als de huur onder de € 300, – is, mag de maandhuur worden verhoogd met een bedrag van € 25, -.
  2. Als het huishouden een hoger middeninkomen heeft dan mag de maandhuur worden verhoogd met een bedrag van € 50,-.
  3. Als het huishouden een hoog inkomen heeft mag de maandhuur worden verhoogd met een bedrag van € 100,-.

In onderstaande tabel kunt u nagaan wanneer sprake is van een hoger middeninkomen of een hoog inkomen.

Bron: Rijksoverheid

Huurprijsverhoging vrijesectorwoning

Voor zelfstandige woningen in de vrije sector geldt een maximale huurverhoging van het inflatiepercentage + 1%. In 2022 komt dit neer op een toegestane huurverhoging van maximaal 3,3%.

Het blijft echter wel van belang wat in de huurovereenkomst ten aanzien van de indexatie is overeengekomen. Indien een lager percentage dan 3,3% is overeengekomen dan geldt dit lagere percentage. Is een hoger percentage dan 3,3% overeengekomen? Dan geldt het maximum percentage van 3,3%.

 

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel of een andere vraag over het huurrecht? Neem dan gerust contact op.

 

mw. mr. S.I.J. (Simone) van Hees

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling