OPS en andere Beroepsziekten

OPS (CTE/CSE)

Per 01 maart 2020 is “Het OPS-Loket” geopend. Via dit loket kunnen werknemers die aan de gestelde diagnose OPS lijden een financiële compensatie ontvangen tot € 21.269,-. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat deze regeling uitvoeren.

Wat is OPS?

OPS is een aandoening van het centraal zenuwstelsel veroorzaakt door het werken met toxische stoffen (oplosmiddelen). In de volksmond wordt het daarom ook wel de schildersziekte genoemd. De symptomen zijn: aantasting van het (korte termijn) geheugen, concentratieverlies en overprikkelbaarheid, zeg maar: een “kort lontje”.  

Sinds 2000 geldt er wet- en regelgeving waardoor steeds meer met oplosmiddelarme of zelfs oplosvrije producten gewerkt moet worden in plaats van oplosrijke stoffen.

Waarom deze aparte regeling?

Voor werknemers blijkt het lastig te zijn om de werkgever met succes aansprakelijk te stellen voor de schade die volgt uit het oplopen van de ziekte OPS. Een vergelijkbare regeling bestond al voor asbestslachtoffers. Bent u, of kent u iemand die bekend is met de diagnose OPS, attendeer diegene dan op het bestaan van het OPS-loket. Uiteraard wil ik u hierbij graag helpen.

Er zijn meer beroepsziekten dan OPS

Andere voorbeelden van beroepsziekten zijn:

  • RSI (muisarm)
  • Burn-Out
  • Aandoening van long- en luchtwegen
  • Kapperseczeem
  • Lawaaidoofheid

Werkgeversaansprakelijkheid

De werkgever moet volgens de wet zorgen voor veilige werkomstandigheden waardoor beroepsziekten zoveel mogelijk voorkomen worden. Dat heet de zorgplicht.

Kan de werkgever niet bewijzen, dat hij alles heeft gedaan dat redelijkerwijs verlangd kan worden in het kader van die zorgplicht, dan moet hij de schade die zijn werknemer daardoor lijdt volledig vergoeden. Ik help de werknemer graag bij het opstellen en indienen van de schadevergoedingsclaim.

Gratis intakegesptrek

In een gratis en vrijblijvend intakegesprek kan ik u uitleggen wat ik voor u kan betekenen. Maak vrijblijvend een afspraak.

 

mr. E.H.J.M. (Erland) Dohmen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling