Overheid betaalt transitievergoeding bij langdurige ziekte

Het komt in de praktijk vaker voor dan u misschien denkt: het slapend dienstverband. Als een werknemer meer dan 2 jaren ziek is, dan heeft dat twee belangrijke gevolgen. Het eerste gevolg is dat de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever eindigt. Het tweede gevolg is dat het opzegverbod bij ziekte eindigt. Dat betekent dat de werkgever geen loon meer aan de werknemer hoeft te betalen en de arbeidsovereenkomst mag beëindigen. De werknemer kan vervolgens een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij het UWV aanvragen.

Voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werkgever wél toestemming van het UWV nodig en hij moet op grond van de wet een transitievergoeding aan de werknemer voldoen. In geval van lange dienstverbanden kan de transitievergoeding tienduizenden euro’s (en maximaal € 81.000) bedragen. Werkgevers kiezen er daarom vaak voor de arbeidsovereenkomst te laten voortbestaan, omdat zij toch geen loon meer hoeven te betalen. Werknemers lopen daardoor de transitievergoeding mis.

Nieuwe wetgeving

De Tweede en Eerste Kamer hebben inmiddels een wet aangenomen die hierin verandering brengt. De verwachte ingangsdatum van deze wet is 01 april 2020. Zodra de wetgeving van kracht is, dan worden werkgevers via het UWV gecompenseerd voor door hen betaalde transitievergoedingen aan langdurig zieke werknemers.

Terugwerkende kracht

Voor de praktijk is van belang dat deze regeling terugwerkende kracht heeft tot 01 juli 2015. Dit betekent dat reeds betaalde transitievergoedingen onder bepaalde voorwaarden alsnog voor vergoeding door de overheid in aanmerking komen.

Uw voordeel ermee doen?

Hoewel de nieuwe regeling nog niet in werking is getreden, kunt u hiermee al rekening houden bij de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Bijvoorbeeld bij het formuleren van beëindigingsovereenkomsten. Zo vergroot u uw kansen om een betaalde transitievergoeding daadwerkelijk vergoed te krijgen. Voor nadere informatie en advies hierover kunt u bij mij terecht.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling