Pas goed op bij het tussentijds beëindigen van overeenkomsten

Het tussentijds beëindigen van overeenkomsten levert in negen van de tien gevallen problemen op. Ik zal u een voorbeeld geven. Een cursist begint vol goede moed aan een cursus of opleiding voor een jaar en betaalt daar enkele duizenden euro’s voor. Na drie maanden houdt hij het echter voor gezien en zegt de overeenkomst op. Is de cursist dan tóch het volledige inschrijfgeld verschuldigd?

Annuleringsbeding in algemene voorwaarden

De onderwijsinstelling vindt van wél en maakt aanspraak op betaling van het volledige cursusgeld. In haar algemene voorwaarden staat immers opgenomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is, maar dat dan het volledige cursusgeld verschuldigd is. De cursist vindt dat hij niet het volledige cursusgeld hoeft te betalen, omdat hij maar een klein deel van de cursus heeft gevolgd.

Wie heeft er gelijk ?

De hoogste rechter heeft recent beslist dat een cursusinstantie in een geval zoals hierboven, geen recht heeft op volledige betaling van het cursusgeld. De algemene voorwaarden zijn op dit punt oneerlijk voor de cursist, omdat de balans tussen de rechten en plichten van partijen was verstoord. Bij de mogelijkheid om altijd te mogen opzeggen, past namelijk niet dat de cursist dan tóch het volledige bedrag moet betalen. Wel heeft de cursusinstantie recht op een redelijk loon. Hoeveel dat is, moet per geval worden bekeken.

Pas goed op !

Pas goed op bij het beëindigen van overeenkomsten. Dat geldt dus niet alleen bij een cursus, maar bijvoorbeeld ook bij een verbouwing, verhuur, of een licentie- en distributieovereenkomst. U krijgt meestal maar één keer de kans om de juiste keuze te maken. Verder geldt dat met een goed opgesteld contract, discussies kunnen worden voorkomen. Graag help ik u met dit alles.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling