Radar over praktijken verzekeraars

  • Maandagavond besteedde het programma Radar uitgebreid aandacht aan de werkwijze van verzekeraars in letselschadezaken. Misschien heeft u de uitzending ook gezien. Uit de honderden klachten die bij Radar zijn binnengekomen, komt naar voren dat verzekeraars de belangen van u als letselschadeslachtoffer, niet voorop stellen. Verzekeraars rekken en traineren letselschadezaken vaak jarenlang, gebruiken lange reactietermijnen en doen vaak lage schikkingsvoorstellen. Verzekeraars schenden consequent de Gedragscode Behandeling Letselschadezaken, die zij nota bene zelf hebben opgesteld (in 2012). Er is vooralsnog geen sanctie gesteld op het niet nakomen van de gedragscode.

  • Politiek Den Haag zegt aandacht te hebben voor deze praktijken. Een mogelijke oplossing zou zijn dat er sancties komen op het overtreden van de gedragscode, en dat er een onafhankelijk tuchtrecht wordt opgericht.

  • Dat is nog allemaal toekomstmuziek. Ondertussen voelen slachtoffers zich door de opstelling van de verzekeraars niet gehoord en niet serieus genomen. Alsof u al niet genoeg aan uw hoofd heeft door uw letsel, moet u ook nog energie opbrengen om de strijd met de verzekeraar aan te gaan. Eén advies: contacteer een gespecialiseerde letselschadeadvocaat. Wij komen op voor uw rechten als slachtoffer, en hebben de juridische middelen in huis om, als het nodig is, een vuist maken tegenover de verzekeraar. En als de aansprakelijkheid erkend is, dan is onze rechtsbijstand gratis. Schroom niet om een vrijblijvende afspraak te maken!

  • Mw. mr. R.M.T.A. (Rianne) Saes

Wellicht ook interessant?

Vacature – jurist (m/v)!

Tijssen & Saes advocaten en belastingkundigen is een middelgroot advocatenkantoor gelegen in Roermond. Ons kantoor is 32 jaar oud en is een begrip in de