Schadevergoeding van € 10.000,- voor zelfstandige.

Bij de doorsnee zelfstandige roept deze titel vast enkele vragen op. Mogelijk wordt door een enkeling het bedrag in gedachten al uitgegeven. Voor de goede orde merk ik op dat er geen sprake is van een standaardregeling. De in de titel vermelde schadevergoeding betreft de feitelijke situatie van een zelfstandige, waarbij het mis is gegaan met de afgifte van een VAR-verklaring. De inspiratie voor dit artikel is ontleend aan een zeer recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.

 

De casus

De belanghebbende persoon in kwestie zal ik hierna Mieke noemen. Mieke is gediplomeerd verzorgende en werkt als zelfstandige in de zorg. Mieke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft bij de Belastingdienst verzocht om afgifte van een VAR-wuo. Dat staat voor een Verklaring Arbeids Relatie – winst uit onderneming. Met die verklaring kan Mieke aan haar klanten laten zien dat de Belastingdienst haar beschouwt als een zelfstandig ondernemer. De opdrachtgevers van Mieke lopen dan minder risico dat de arbeidsverhouding met Mieke als een dienstverband wordt aangemerkt. Dat risico ziet dan op een (na)heffing van loonheffing bij de opdrachtgever. Veel opdrachtgevers stellen daarom deze VAR-verklaring als voorwaarde om een opdracht te verstrekken aan een zelfstandige.

 

Het geschil

In het geval van Mieke is de gevraagde VAR-wuo door de Belastingdienst niet afgegeven. Mieke laat het daar niet bij zitten en maakt bezwaar bij de Belastingdienst. Na afwijzing van het bezwaar heeft Mieke het geschil voor de rechter gebracht. In vervolg op een eerder oordeel van de Hoge Raad heeft het Gerechtshof Amsterdam nu uitspraak gedaan over de schadevergoeding. Vastgesteld is uiteindelijk dat de weigering om de VAR-wuo af te geven onterecht is. De Belastingdienst heeft daarmee onrechtmatig gehandeld en is hierdoor verplicht om de schade van Mieke te vergoeden.

 

Schade

De schade voor Mieke zag op het feit dat Mieke diverse opdrachten is misgelopen, omdat zij de VAR-wuo niet kon laten zien. Voor een aantal opdrachtgevers was dat reden om aan Mieke geen opdracht (meer) te verstrekken. Mieke kon het mislopen van de opdrachten aantonen met brieven van de afgehaakte opdrachtgevers. Zodoende was het mogelijk om de schade voor Mieke vast te stellen en is de Belastingdienst veroordeeld om aan Mieke € 10.000,- schadevergoeding te betalen.   

 

Tot slot

De kern van het verhaal is dat in dit geval onrechtmatig is gehandeld door de Belastingdienst. In dit geval betrof het een zelfstandige in de zorg, maar dit kan uiteraard ook gebeuren bij een zelfstandige op andere terreinen. De afgelopen jaren is er nogal wat onzekerheid geweest rondom de arbeidsrelatie van zelfstandigen met hun opdrachtgevers. Indien u eens uw situatie tegen het licht wil houden of als u gewoon meer informatie wil, dan kunt u vrijblijvend en vertrouwelijk terecht bij een van onze fiscaal advocaten.

 

Mr. J.B. (Jeroen) Gubbels

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling