Vasteloavend vrijwilligers

Over drie weken is het zo ver! Van zaterdag 26 februari t/m dinsdag 1 maart 2022 vindt de carnaval plaats, of hoe het in Roermond  wordt genoemd: ‘de vasteloavend’. Voor sommige Limburgers begint het carnavalsseizoen al op 11-11, andere Limburgers vieren het enkel een paar dagen.

Tijdens de carnaval worden, mits een pandemie geen eten in het roet gooit, vele evenementen en festiviteiten georganiseerd. Het komt voor dat de organisatie en opbouw van de evenementen en festiviteiten (grotendeels) wordt georganiseerd door vrijwilligers.  Het kan ook gebeuren dat tijdens de organisatie en/of opbouw een van deze vrijwilligers een ongeval overkomt. Wat dan?

Voor werkgevers is in artikel 7:658 BW een zorgplicht opgenomen t.a.v. werknemers. Bij schending van deze zorgplicht kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor door een werknemer geleden schade in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Vrijwilligers zijn echter niet werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat vrijwilligers worden uitgesloten van de arbeidsrechtelijke bescherming die gepaard gaat met een arbeidsovereenkomst. Betekent dit dat een vrijwilliger te alle tijden zelf opdraait voor de schade? Het antwoord is ‘nee’.

In artikel 7:658 lid 4 BW staat namelijk het volgende: ‘Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt.’

Een vrijwilliger kan onder bescherming vallen van artikel 7:658 lid 4 BW. Een interessant arrest in dit kader is het parochie-arrest uit 2019, waarbij een vrijwilliger van het dak van een kerk is gevallen terwijl hij daar verlichting aan het plaatsen was. De Hoge Raad heeft in die zaak beslist dat de vrijwilliger aanspraak kon maken op bescherming van artikel 7:658 lid 4 BW.

Indien artikel 7:658 lid 4 BW niet van toepassing is, is het mogelijk dat een vrijwilliger bescherming wordt geboden op basis van de onrechtmatige daad. De vrijwilliger heeft een interessante rechtspositie. In een ideale wereld zouden er geen ongevallen plaatsvinden, maar helaas is dit onvermijdbaar.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of bent u iemand die zelf te maken heeft met een dergelijke situatie? Schroom dan niet om contact op te nemen!

mr. K.C.M. (Kim) Stultiens

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling