Waarom mag ik niet………

Je hoort steeds vaker dat kinderen niet lid kunnen worden van een sportclub of niet mee mogen doen met een schoolactiviteit. Redenen hiervan kunnen zijn dat ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Dit heeft een behoorlijke impact op de kinderen. Want bijna ieder kind wil graag lid zijn van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. Het gros van de ouders heeft daar toch zijn of haar mooie herinneringen aan. Wat was het toch spannend, wat hebben we toch gelachen, wat was het toch gezellig. Deze herinneringen wil je je kinderen toch ook meegeven ….. En dat kan !

Stichting leergeld

Voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren is het belangrijk dat zij kunnen meedoen in de samenleving. Helaas is dat niet voor alle kinderen weggelegd, omdat hun ouders door financiële redenen de kosten hiervoor niet kunnen opbrengen. Dit komt vaak voor bij kinderen van gescheiden ouders van wie één van de ouders of een te laag inkomen heeft of een uitkering krijgt. Maar je ziet het ook bij alleenstaande ouders, van wie een van de partners overleden is.

Veel ouders weten niet dat zij Stichting Leergeld kunnen benaderen om te vragen in aanmerking te komen voor een vergoeding voor bijvoorbeeld de kosten van lidmaatschap van een vereniging, de bibliotheek, sportkleding en schoolactiviteiten zoals een schoolreisje. Ook bijvoorbeeld een voetbalbroekje, sokken en voetbalschoenen kunnen hieronder vallen. Dit geldt voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze vergoeding

U kunt in aanmerking komen voor een vergoedingshulp van Stichting Leergeld als :

·         U op de eerste plaats woonachtig en ingeschreven staat bij de gemeente waar u deze vergoeding wilt gaan

          aanvragen ;

·         uw gezinsinkomen niet hoger is dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm ;

·         uw vermogen ( bezittingen minus schulden ) welke voor uw gezin geldt niet hoger is dan in de Participatiewet

          genoemde vermogensgrenzen.

Het maakt hierbij niet uit of u een uitkering of loon ontvangt.

Dit houdt dus in dat niet alle gezinnen gebruik kunnen maken van deze vergoeding. Ook mensen met een loon dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm, kunnen aanspraak maken op deze regeling.

Voorbeeld

Bijstandsnorm voor een alleenstaande (ouder) exclusief vakantietoeslag: € 942,51

120% van dit bedrag bedraagt € 1.131,01. Is uw inkomen dus lager dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor een vergoeding.

Bijstandsnorm voor een gezin exclusief vakantietoeslag:  € 1.346,45

120% van dit bedrag bedraagt € 1.615,74. Is uw inkomen dus lager dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor een vergoeding.

Waar kunt u informatie vinden

Meer informatie over Stichting Leergeld kunt u vinden op www.leergeld.nl. U kunt ook  telefonisch contact opnemen met de Gemeente waarin u woonachtig bent.

Tijssen & Saes Advocaten

Ons kantoor bevindt zich in Roermond, aan de Minderbroederssingel nr. 42. Telefonisch is het kantoor bereikbaar onder nummer 0475-335115. Per email info@tsadvo.nl. U kunt ook informatie vinden op onze website  www.tijssen-saes.nl.

Pascalle Honig, Juridisch Secretaresse Familierechtpraktijk

Tijssen & Saes Advocaten

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling