Werkgevers laat uw loonschade niet liggen!

Laatst behandelde ik een letselschadekwestie voor een cliënt. Hij werd als bestuurder van een auto van achteren aangereden. Ernstig letsel in de vorm van whiplashklachten was het gevolg en hij knapte niet meer op.

Recht op loonvordering
De man die het ongeval had veroorzaakt had zijn auto verzekerd en de verzekeraar had erkend de schade voor het slachtoffer te moeten betalen. De verzekeraar  had de schade met het slachtoffer geregeld. Zijn werkgever moest na het ongeval twee jaren het loon doorbetalen en had het ziekteverzuim niet volledig verzekerd. De wet bepaalt dan dat de werkgever het aan de zieke werknemer netto uitbetaalde loon kan terugvorderen van degene die het ongeval had veroorzaakt (of diens verzekeraar).

Standpunt verzekeraar
Nu vroeg de werkgever mij het uitbetaalde nettoloon terug te vorderen van de verzekeraar. Tot mijn verbazing  stelt de verzekeraar zich jegens de werkgever op het standpunt dat de arbeidsuitval niet te wijten is aan het ongeval. Het medisch dossier van het slachtoffer was door de verzekeraar uitgeplozen en de arbeidsuitval werd niet gekoppeld aan het ongeval, maar aan voordien bekende kwalen.

Loonvordering afdwingen
Het slachtoffer was door het ongeval uitgevallen. Het UWV had hem arbeidsongeschikt verklaard. De verzekeraar had de aansprakelijkheid jegens het slachtoffer erkend en de schade met het slachtoffer geregeld. Desalniettemin bleef de verzekeraar de terugbetaling van het nettoloon aan de werkgever weigeren. Een gang naar de rechter werd noodzakelijk om de verzekeraar tot betaling te dwingen. De verzekeraar heeft achteraf nog proberen te regelen, maar ik wacht het vonnis met vertrouwen af.

Wat betekent dit voor u als werkgever

1.       Realiseer u dat u een vorderingsrecht hebt op de schadeveroorzaker voor het door u als werkgever tijdens ziekte betaalde netto loon.

2.       Neem een goede letselschadeadvocaat om uw vordering jegens de schadeveroorzaker of diens verzekeraar in te stellen want verzekeraars proberen onder betaling uit te komen.

Graag zal ons kantoor u bij het verhalen van uw loonschade van dienst zijn. Bel mij of kantoorgenoot mr. Erland Dohmen gerust voor een gratis advies.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling