Wijziging medisch tuchtrecht

Op 1 april 2019 is de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) gewijzigd, waardoor het medisch tuchtrecht is veranderd. Welke wijzigingen voor u van belang kunnen zijn zal ik hieronder weergeven.

Handelingen met cosmetisch oogmerk

Vanaf de wijziging op 1 april 2019 van artikel 1 Wet BIG vallen handelingen die te maken hebben met het ‘aanbrengen, modificeren, herstructureren en wegnemen van weefsel bij een persoon’ ook onder het medisch tuchtrecht. Daardoor vallen zorgverleners, welke cosmetische ingrepen uitvoeren, vanaf 1 april 2019 onder het medisch tuchtrecht.

Griffierecht

Bij het indienen van een tuchtklacht dient u € 50,– te betalen. Met deze wijziging in de Wet BIG probeert de wetgever te bereiken om u een afweging te laten maken namelijk of de klacht voldoende zwaarte heeft om als tuchtklacht te worden aangemerkt. Mocht de klacht uiteindelijk geheel of gedeeltelijk terecht zijn dan wordt het griffierecht aan u terugbetaald.

Vergoeding kosten

Vanaf de wijziging op 1 april 2019 is het voor u als klager mogelijk om te verzoeken de aangeklaagde te veroordelen in de kosten die u heeft moeten maken voor de behandeling van de klacht. U kunt daarbij denken aan kosten van rechtsbijstand. Het tuchtcollege kan een dergelijk verzoek geheel of gedeeltelijk toewijzen of afwijzen.

Tuchtklachtfunctionaris

Voor u als klager is het vaak lastig om de klacht met betrekking tot een medische kwestie te verwoorden. U kunt daarom vanaf 1 april 2019 kosteloos de tuchtklachtfunctionaris inschakelen, welke u kan informeren over de procedure en helpen bij het formuleren van de klacht, zodat daarmee de kwaliteit van de procedure verbeterd wordt. Belangrijk om te weten is dat de tuchtklachtfunctionaris in dienst is van de overheid, onafhankelijk is en u daardoor onpartijdig kan adviseren.

Bovenstaande wijzigingen zijn van belang voor u als klager. Als laatste is van belang om te weten dat een tuchtrechtelijke uitspraak kan helpen bij het indienen van een civiele vordering tot schadevergoeding.

Heeft u vragen? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Dennis Moonen

Tijssen & Saes Advocaten en Belastingkundigen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling