Aftrekpost en belastingen, bewijs het maar!

Belastingen en aftrekposten vormen altijd een dankbaar gespreksonderwerp. Zowel voor ondernemers alsook voor particulieren. De aftrekpost wordt door de belastingplichtige in zijn belastingaangifte opgevoerd, waardoor het fiscaal inkomen wordt verlaagd. Hierdoor wordt ook de te betalen belasting over het fiscaal inkomen verlaagd. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat degene die de aftrekpost opvoert, dient te bewijzen dat de aftrekpost van toepassing is.

Bewijs bewaren

Vaak worden er na het indienen van een aangifte geen vragen gesteld door de belastingdienst. De aangifte wordt dan gevolgd en de aanslag wordt opgelegd zonder correcties. Het kan echter gebeuren dat de belastingdienst op een later moment alsnog bewijs vraagt van de eerder eens geclaimde aftrekpost. Voor de ondernemers onder u is dat in de regel geen thema, een ondernemer dient namelijk zijn stukken tenminste 7 jaren te bewaren.

Voor de particulier kan dat echter lastiger worden, omdat voor deze die bewaarplicht niet geldt en de praktijk leert dat de gemiddelde particulier zijn belastingpapieren regelmatig opruimt. De vraag voor bewijsstukken wil dan nog wel eens tot discussie met de belastingdienst leiden. Dan komt de vraag aan bod hoe lang de particulier de bewijsstukken dient te bewaren. 

Praktijkvoorbeeld eigen woning

Recent heeft onze hoogste fiscale rechter, de Hoge Raad, een uitspraak gedaan over de bewijslevering door een particulier (hierna: Paul). De situatie is in het kort als volgt. Paul heeft vele jaren geleden de hypotheeklening op zijn eigen woning fors verhoogd voor een verbouwing. De rentelast op die extra lening heeft Paul in zijn belastingaangiften telkens als aftrekpost opgevoerd. Die belastingaangiften zijn door de belastingdienst, zonder vragen te stellen, een aantal jaren gevolgd.

Pas vele jaren later vraagt de belastinginspecteur bewijsstukken aan Paul, om te bewijzen dat de extra lening aan de verbouwing is besteed. Paul beschikt op dat moment niet meer over de benodigde bewijsstukken. De inspecteur accepteert de extra lening niet als lening voor de eigen woning en corrigeert de in aftrek gebrachte rente. Paul gaat in bezwaar en in beroep tegen die correctie en uiteindelijk dient de fiscale rechter over de zaak te oordelen.

Bewaartermijn bewijs

De uitspraak van de Hoge Raad biedt voor Paul geen redding. De rechter oordeelt namelijk dat de bewijslast van de aftrekpost bij Paul ligt en dat Paul dus met schriftelijke bewijsstukken dient te komen. Geoordeeld wordt ook dat de inspecteur volgens de wet niet verplicht is om binnen een bepaalde termijn de bewijsstukken op te vragen.

Daar mag zelfs nog om gevraagd worden na afloop van de navorderingstermijn van 5 jaren. Het niet bewaren van de bewijsstukken komt dan voor rekening en risico van Paul en die dient de correctie te accepteren.  

De aangifte is toch gevolgd?

Het feit, dat de belastingaangiften een aantal jaren zijn gevolgd zonder vragen en zonder correcties, kan Paul evenmin helpen. Het enkel volgen van de aangiften, zonder dat door de inspecteur vragen worden gesteld of bewijsstukken worden opgevraagd, betekent niet dat er sprake is van een weloverwogen standpunt van de inspecteur. Paul kan daar dan ook geen vertrouwen aan ontlenen.

Bewaren dus!

Deze uitspraak bevestigt dat het noodzakelijk is dat u de bewijsstukken voor de door u geclaimde aftrekpost zorgvuldig bewaart. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de eigen woning, maar ook voor andere aftrekposten. En dat geldt niet alleen voor de particulier, maar ook voor de ondernemer.

In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn, en ook goed voor uw nachtrust, om niet te wachten op vragen van de inspecteur. U kunt ook zelf het initiatief nemen en aansturen op een bewuste standpuntbepaling van de inspecteur. Dan weet u immers waar u aan toe bent.

Tot slot

Indien u met vragen of correcties te maken krijgt of als u behoefte heeft aan het verkrijgen van zekerheid, dan kunt u voor een vertrouwelijk advies altijd terecht bij een van onze fiscaal advocaten.

Jeroen Gubbels
Telefoon: 0475 – 33 51 15                 Email: jgubbels@tsadvo.nl

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling