Weg met het MKB-rentederivaat?

Rentederivaat

De afgelopen jaren is een aantal van onze MKB ondernemers met een rentederivaat in aanraking gekomen. Door de lage rente sloten deze MKB ondernemers een goedkope lening bij de bank. Lekker makkelijk en lage lasten. Maar veel MKB ondernemers vreesden dat die lage rente wel eens kon gaan stijgen. En dat wilde de MKB ondernemer niet.

De bank had daarvoor een oplossing:  er werd dan met de bank een tweede overeenkomst gesloten waarbij de MKB ondernemer aan de bank een vaste rente met opslag betaalt, maar dan de variabele rente weer terug ontving van de bank. Die overeenkomst zorgde ervoor dat een rentestijging werd afgedekt. De zogenaamde renteswap. Daarvoor moest natuurlijk een premie aan de bank worden betaald.

Zorgplicht

De MKB ondernemer blij, maar de bank natuurlijk ook. En daar zit direct het probleem. Een rentederivaat is een ingewikkeld financieel instrument met risico’s. Meestal té ingewikkeld voor de gemiddelde MKB ondernemer.

Want het rentederivaat wordt verhandeld op de financiele markten. Als de rente dan daalt in plaats van stijgt, krijgt het rentederivaat een negatieve waarde. Daardoor dreigt de MKB ondernemer nog meer aan de bank te moeten betalen.  

In het enthousiasme van de bank om dit ingewikkelde product te verkopen, werden de risico’s vaak te weinig besproken met de MKB ondernemer.

Procederen

Omdat een aantal MKB ondernemers hierdoor in grote financiële problemen zijn gekomen, zijn een aantal zaken aan rechters voorgelegd.

Zo bevestigde het Gerechtshof in Den Bosch op 30 april 2019 dat op de bank als een bij uitstek deskundig te achten financiële dienstverlener een bijzondere zorgplicht rust tegen een niet-professionele klant. De bank moet de klant beschermen tegen de gevaren van eigen lichtvaardig handelen of gebrek aan inzicht.

Dat betekent dat de bank moet onderzoeken wat de financiële mogelijkheden zijn van de klant en hoe deskundig deze is. Ook moet de bank de klant nadrukkelijk waarschuwen voor de eventuele risico’s van een financieel product. Doet de bank dat niet, dan kan de bank schadeplichtig zijn.

Eigen schuld van de MKB ondernemer

Maar ook de MKB ondernemer heeft een eigen verantwoordelijkheid.  Het Gerechtshof Den Bosch vond dat de MKB ondernemer zelf ook 50% van de  schade moest dragen als eigen schuld.

Daartegenover staat een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 14 februari 2017. Dat Gerechtshof vond juist dat de zorgplicht van de bank bij een rentederivaat niet gold bij ondernemers. Daar kreeg de bank dus wel gelijk.

Weg met het rentederivaat? Voorlopig dus niet. De Hoge Raad zal nu moeten bepalen wat rechtens is.

Informatie

De advocaten van Tijssen & Saes Advocaten en belastingadviseurs houden ook op dit terrein alle belangrijke gerechtelijke uitspraken nauwkeurig voor u bij. Want “ de oplossing voor de vraag van morgen, bedenken we vandaag”.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onder andere de mrs. Wil Saes en Jeroen Gubbels.

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling