Beëindiging van een arbeidsovereenkomst: let op uw zaak!

Cliënten vragen vaak mijn advies over het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. In veel gevallen gaat het dan om een beëindiging met wederzijds goedvinden. Werkgevers vragen zich af wat zij precies op papier moeten zetten, terwijl werknemers een door de werkgever aangeboden overeenkomst willen laten controleren. Hierna volgen 5 belangrijke aandachtspunten.

1. Zet de afspraken nauwkeurig op papier! Een geldige beëindigingsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Het nauwkeurig opnemen van de afspraken voorkomt discussies over wat er is afgesproken.

2. De werknemer heeft het recht de beëindigingsovereenkomst binnen 14 dagen na totstandkoming zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

3.      Formuleer de tekst zodanig, dat de rechten van de werknemer op een WW-uitkering zijn gewaarborgd. Zo moet bijvoorbeeld vermeld worden, dat het initiatief tot beëindiging uitgaat van de werkgever. Het veiligstellen van WW-rechten is voor werknemers het belangrijkste onderdeel van de overeenkomst.

4.      Voor de werknemer geldt: Ga geen overeenkomst aan tijdens ziekte! Als een werknemer ziek wordt die voor onbepaalde tijd in dienst is, dan moet de werkgever maximaal 2 jaar (minstens) 70% van het loon doorbetalen. Als een zieke werknemer instemt met een beëindigingsovereenkomst, voordat deze 2 jaar zijn verstreken, dan kent het UWV geen WW-uitkering toe, omdat de werknemer dan een benadelingshandeling pleegt. Hij maakt dan aanspraak op een WW-uitkering, terwijl hij de werkgever kon aanspreken tot doorbetaling van het loon.

5.      Een transitievergoeding is niet verschuldigd in geval van een beëindigingsovereenkomst. Toch wordt vaak een beëindigingsvergoeding overeengekomen die wordt bepaald aan de hand van de regels voor de transitievergoeding. Werkgevers kunnen vanaf 01 april 2020 – met terugwerkende kracht tot 01 juli 2015 – betaalde beëindigingsvergoedingen wegens langdurige ziekte van werknemers gecompenseerd krijgen via het UWV.

Er kunnen zich diverse vragen en complicaties voordoen bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten. Voorkomen is beter dan genezen. Wilt u weten hoe u dit kunt voorkomen, neem dan gerust contact met mij op.

Tijssen en Saes Advocaten en Belastingkundigen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling