Slachtoffers van misdrijven en schadevergoeding voor nabestaanden/naasten

Zoals u wellicht kort geleden in het nieuws heeft gezien zijn er op 7 mei 2019 twee personen om het leven gebracht op de Brunssummerheide. Kort daarvoor, op 4 mei 2019, werd een ander slachtoffer om het leven gebracht in Den Haag. Dit zijn buitengewoon tragische gebeurtenissen.

Voor nabestaanden/naasten is het van belang om te weten dat er vanaf 1 januari 2019 een recht op affectieschade bestaat en daarvoor al recht op shockschade bestond. Een recht op schadevergoeding kan het leed uiteraard niet wegnemen, maar uw recht halen waar u als nabestaande/naaste in bepaalde gevallen recht op heeft is niet vreemd. Wat is affectie- en shock schade nu precies en wanneer hebt u daar recht op? Dat zal ik u uitleggen.

Shockschade

Om in aanmerking te komen voor shockschade dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan. Er moet sprake zijn van:

  1. Een ernstig ongeval of misdrijf ten gevolge waarvan iemand is overleden of ernstig gewond is geraakt ;
  2. Een betrokkene die de gebeurtenis zelf heeft waargenomen of direct na het ongeval geconfronteerd is met de ernstige gevolgen ervan ;
  3. Een hevige emotionele shock, welke shock geestelijk letsel heeft toegebracht en heeft geleid tot een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, zoals bijvoorbeeld PTSS.

Van belang om op te merken is dat shockschade alle schade omvat die ten gevolge van het ongeval of misdrijf is ontstaan. Men kan daarbij denken aan medische kosten, reiskosten, verlies van arbeidsvermogen, smartengeld etc. Dat is anders als er affectieschade wordt gevorderd.

Affectieschade

Om in aanmerking te komen voor affectieschade dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan. Er moet sprake zijn van:

  1. Een ernstig ongeval of misdrijf ten gevolge waarvan iemand is overleden of ernstig gewond is geraakt;
  2. Een affectieve band met het slachtoffer, waarbij de wet de naasten opsomt die daarvoor in aanmerking komen;
  3. Groot verdriet bij de naaste ten gevolge van het overlijden of ernstig gewond raken van het slachtoffer;

Anders dan bij shockschade wordt bij affectieschade alleen immateriële schade ofwel smartengeld toegekend ter vergoeding van het verdriet van de naasten. Het besluit vergoeding affectieschade kent vaste bedragen toe aan de hand van verschillende situaties die zich kunnen voordoen en neemt ook in overweging welke relatie u heeft of had met het slachtoffer.

De vergoedingen voor affectieschade variëren van € 12.500 tot € 20.000,–. Let wel op: een vordering tot vergoeding van affectieschade geldt alleen voor gebeurtenissen die op of na  1 januari 2019 hebben plaatsgevonden.

Bent u ook getuige geweest van een ernstig ongeval of misdrijf of bent u geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan? Neem dan contact met ons op voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek.

Dennis Moonen

Tijssen en Saes Advocaten en Belastingkundigen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling