Belastingdienst teruggefloten door de rechter

In Nederland kennen we belastingplichtigen in alle soorten en maten. Zo kennen we onder andere particuliere burgers, ondernemers en rechtspersonen zoals een BV. Die belastingplichtigen hebben in ieder geval twee overeenkomsten:

1. Ze moeten allemaal belasting betalen en

2. Ze willen het liefst zo min mogelijk belasting betalen. Met name dat tweede punt leidt tot meningsverschillen met de belastingdienst en regelmatig moet de belastingrechter er aan te pas komen om een geschil te beslechten. Recent heeft de belastingrechter van de rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan die ik u niet wil onthouden.

 

Bezwaar tegen aanslag
Ondernemer Paul heeft bezwaar gemaakt tegen een aanslag en krijgt voor die aanslag uitstel van betaling. Ondanks het verleende uitstel krijgt Paul -ten onrechte- een dwangbevel om toch te betalen, verhoogd met kosten. Paul laat zich bijstaan door een fiscaal deskundige en maakt bezwaar tegen de in rekening gebrachte kosten. Dit bezwaar van Paul is terecht en de kosten worden verminderd naar nihil. Het bezwaar wordt vervolgens echter door de belastingdienst niet-ontvankelijk verklaard. Als reden wordt aangevoerd dat de kosten zijn verminderd naar nihil en dat Paul dus geen belang meer heeft bij het bezwaar. Het  bezwaar is daarmee dan van de baan en wordt verder niet behandeld.

 

Wel belang bij bezwaar
Deze hiervoor vermelde handelwijze is niet zoals het hoort. De belastingdienst dient namelijk het bezwaar van Paul wel te behandelen. En dan moet geconstateerd worden dat het bezwaar gegrond is. Vervolgens worden dan de kosten verminderd naar nihil, én moet aan Paul een kostenvergoeding voor het bezwaar worden toegekend. Paul heeft zich namelijk laten bijstaan door een gemachtigde en heeft daar kosten voor gemaakt. Volgens de wet heeft Paul dan recht op een (forfaitaire) vergoeding voor de door hem gemaakte kosten. Door het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, is aan Paul die kostenvergoeding niet toegekend.

 

Rechtbank grijpt in
Paul laat het er niet bij zitten en legt de kwestie voor aan de belastingrechter. Deze oordeelt dat de handelwijze van de belastingdienst niet in overeenstemming is met de wetgeving. De rechter kent alsnog aan Paul de kostenvergoeding voor bezwaar ad € 249,- toe. En omdat Paul bij de belastingrechter zijn gelijk heeft moeten halen, heeft Paul ook voor die procedure kosten gemaakt. Daarvoor wordt aan Paul nog een kostenvergoeding toegekend van € 1.002,-. Al met al een dure les. 

 

Ken je rechten
Ook deze uitspraak laat zien dat het zaak is in geschillen met de belastingdienst je rechten te kennen en zo nodig voor je rechten te strijden. De (fiscaal) advocaten van Tijssen & Saes advocaten en belastingkundigen weten precies waar ze op moeten letten en hoe ze voor uw rechten kunnen opkomen. Neem daarom gerust eens vrijblijvend contact met ons op. 

 

mr. J.B. (Jeroen) Gubbels

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling