Bezwaar maken: meer tijd is goud waard

U bent het niet eens met een beslissing van de gemeente of een ander bestuursorgaan zoals bijvoorbeeld het UWV. U heeft 6 weken om bezwaar te maken met daarbij én een overtuigende onderbouwing én eventuele bewijsstukken. Dat is vaak te weinig tijd voor deze hoeveelheid werkt. Daarom vertel ik u een slimmigheidje hoe u tijd kunt winnen.

Een slimmigheidje

U kunt vóór het einde van de termijn een bezwaarschrift indienen waar u de onderbouwing van uw bezwaar nog niet in vermeldt. Dit wordt in de praktijk een “pro forma” bezwaar genoemd.

In dit bezwaarschrift neemt u wel op:

  • uw naam en adres;
  • een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent. Voeg dit besluit in kopie bij
  • dat u het niet eens bent met het betreffende besluit;
  • en dat u een termijn wilt krijgen voor het indienen van de motivering;
  • ten slotte ondertekent u het bezwaarschrift.

Het bestuursorgaan zal u vervolgens een termijn moeten geven om de motivering van uw bezwaar alsnog in te dienen. Meestal is dit een termijn van vier weken.

Nog twee tips

Het is verstandig om het pro forma bezwaar kort voor het einde van de bezwaartermijn in te dienen. Op die manier krijgt u zoveel mogelijk tijd. De bezwaartermijn staat meestal onderaan de brief vermeld. Stuur het bezwaarschrift en de brief met de motivering per aangetekende post op. Daardoor kunt u bewijzen dat u deze stukken op tijd heeft verstuurd.

Alstublieft: uw probleem van te weinig tijd is opgelost!

Wellicht ook interessant?

Huurverhoging in 2022: Hoe zit dat?

De datum waarop veel verhuurders de huurprijs van een woning verhogen, 1 juli, nadert. Maar hoeveel mag de huurprijs worden verhoogd? Vrijesectorwoning of sociale huurwoning

Misverstanden in het familierecht

Dagelijks behartigen wij de belangen van cliënten die te maken hebben met familierechtelijke geschillen, in de breedste zin van het woord. Er zijn een aantal