Het arbeidsrecht blijft in beweging!

Na ruim 200 dagen onderhandelen ligt er een regeerakkoord boordevol plannen voor de komende vier jaren. Voor mij als advocaat is het vooral interessant om te zien wat de plannen zijn op het gebied van wet- en regelgeving. Hoewel er de afgelopen jaren al veel veranderde in het arbeidsrecht, blijkt het einde nog lang niet in zicht.

Een korte greep uit de plannen van het nieuw te vormen kabinet:

Wijziging van het ontslagrecht door invoering van een cumulatiegrond. Daarmee kunnen verschillende wettelijke gronden (redenen) die tot ontslag kunnen leiden worden gecombineerd. Dat moet het voor de rechter makkelijker maken om te oordelen dat het ontslag van een werknemer gerechtvaardigd is. Daaraan kan de rechter dan wel een extra vergoeding voor de werknemer koppelen.

De transitievergoeding verandert doordat werknemers hier vanaf de start van het dienstverband aanspraak op kunnen maken. Nu is dit pas na twee jaren. Verder wordt de vergoeding verhoogd tot 1/3e maandsalaris voor elk dienstjaar.

Voor werkgevers komt er een compensatieregeling. Het doel daarvan is dat de kosten vanwege verschuldigde transitievergoedingen minder zwaar op de onderneming drukken.

Verder wordt beoogd de verschillen tussen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd te verkleinen. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de ketenregeling en door de periode te verlengen waarin elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde duur.

Het wordt mogelijk gemaakt om een proeftijd te verlengen.

Voor MKB-ondernemers met maximaal 25 werknemers wordt de verplichting om loon bij ziekte door te betalen verkort van twee naar één jaar.

Ook de wettelijke regelingen voor ZZP’ers zullen worden aangepast. Zo zal de veelbesproken Wet DBA worden vervangen door een regeling die zekerheid biedt aan de inhuurder dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt. Van de andere kant moet deze voorkomen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid van de ZZP’er.

Het betaalde vaderschapsverlof wordt verlengd van twee naar vijf dagen.

Er zijn dus de nodige veranderingen op komst. Maar wat er precies gaat veranderen is nog onbekend. Op dit moment gaat het om plannen, waarvan onduidelijk is hoe deze precies in wetgeving worden omgezet. Houd daarom mijn columns in de gaten. Één ding is zeker: het arbeidsrecht blijft in beweging!

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling