Coffeeshop en OZB

U zult zich afvragen wat hebben deze met mekaar te maken, maar dat ga ik u uitleggen. Het raakt me persoonlijk. In de Zwartbroekstraat waar ik woon vestigde zich een tijd geleden een coffeeshop. Daarna vestigde zich er een zaak in hallucinerende paddenstoelen, vervolgens een Shisha-lounge, een muziekzaal voor jongeren en nu komt er een Cannatheek, een winkel in Cannabisolie. Allemaal zaken waardoor het steeds drukker is, luidruchtiger is op straat, parkeeroverlast ontstaat en de straat vervuilt. Kortom, het leefklimaat ging al en gaat er nog verder op achteruit.

 

Onroerende Zaak Belasting

De Onroerende Zaak Belasting (OZB) is een gemeentelijke heffing op eigenwoningbezit, waarbij de economische waarde van de woning, voor de heffing de maatstaf is. En de economische waarde van de woning gaat er, door de vestiging van dit soort zaken, zienderogen op achteruit. De taxateurs die namens de Gemeente de waarde vaststellen houden hiermee geen rekening. Zij baseren zich op verkoopcijfers van “vergelijkbare” panden, die alleen wat inhoud betreft vergelijkbaar zijn, maar letten niet op genoemde omgevingsfactoren die de waarde drukken.

 

Bezwaar

Het is mogelijk tegen de OZB-aanslag bezwaar aan te tekenen op basis van een lagere economische waarde door verminderd woongenot. Er vindt dan een herbeoordeling plaats en de aanslag OZB wordt verminderd. Niet alleen een lagere OZB-aanslag volgt, maar ook een lagere aanslag waterschapsheffingen. En ook de inkomstenbelasting op de eigen woning (het zogenaamde huurwaardeforfait) valt lager uit. Tenslotte wordt de woning ook lager gewaardeerd ingeval van schenking of overlijden hetgeen minder schenkingsbelasting of erfbelasting betekent.

 

Vijf jaren terugwerkende kracht

Wordt de waarde van de woning voor de OZB met meer dan twintig procent verminderd, bestaat de mogelijkheid de aanslagen onroerende zaak belasting, en inkomstenbelasting van de afgelopen vijf jaren te laten herzien naar die lagere waarde. En ook de waterschapsbelasting die op de waarde van de onroerende zaak is gebaseerd

verandert dan mee. Al met al kan een lagere waardering voor de onroerende zaak belasting een behoorlijk en jaarlijks terugkerend voordeel opleveren.

 

Schade verhalen

Middels een bezwaar tegen de OZB aanslag kan de schade wegens verminderd woongenot op de overheid (deels) worden verhaald. En zo kom ik weer terug bij mijn dagelijkse praktijk. Als letselschadeadvocaat probeer ik immers ook altijd schade te verhalen op de aansprakelijke partij, maar dan voor mijn cliënten die letsel hebben opgelopen in hun werk, in het verkeer of elders. Is de Gemeente hier ook de aansprakelijke partij? Neen, hier betreft het een gewone bezwaarprocedure tegen een overheidsbesluit, maar ik meende u toch hierover te moeten tippen. De verloedering van de Zwartbroekstraat raakt immers niet alleen mij, maar de hele buurt. En bij u kunnen andere factoren spelen waardoor uw woning te hoog gewaardeerd is.

 

Mocht u advies of rechtsbijstand willen bij het verhalen van uw schade, schroom dan niet met ons kantoor contact op te nemen. Onze specialisten staan voor u klaar.

 

Mr. M.F.J.J.M. (Marcel) Tijssen

Wellicht ook interessant?

aansprakelijkheidsrecht

De val in de TV-studio

De talkshow “Op 1” behoort niet echt tot mijn favorieten. De autocue is heilig voor de presentatoren en dat komt de levendigheid en de uitstraling